Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Kulturbryggan

Om Kulturbryggan

Kulturbryggan ska vara ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som ska kunna ta ekonomiska och konstnärliga risker för att främja nyskapande och svårförutsägbara uttryck inom hela kulturområdet.

Stödjer nyskapande kulturella projekt

Nyskapande är ett övergripande mål för Kulturbryggans bidragsgivning. Nyskapande och synonymer som förnyelse och utveckling återfinns även som mål och urvalskriterium hos flera andra offentliga finansiärer inom kulturområdet.

Tolkningen av nyskapande

För att Kulturbryggan ska kunna utgöra ett alternativ, behöver tolkningen av nyskapande vara kärnfull och specifik. Kulturbryggan har inte ensamrätt på begreppet, men avgränsar samtidigt vad som avses när det används som urvalskriterium inom vår bidragsgivning.

Bedömer alla typer av kulturprojekt

Kulturbryggan har hela kulturområdet som fält, vilket betyder att vi ska kunna ta emot och bedöma i princip alla typer av projekt, så länge det finns en tydlig koppling till konst och kultur.

Samverka med andra finansiärer

I Kulturbryggans uppdrag ingår även att samverka med andra finansiärer och verka för en breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet.

Uppdaterad: 2017-06-30 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se