Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Viktigt att tänka på

Här kan du ta del av råd och tips om du vill söka fröpengar eller projektbidrag inom något av Kulturbryggans program.

Råd och tips

 • Vi fördelar enbart bidrag till verksamhet som bedrivs i projektform. Ett projekt har en tydlig början och ett ännu tydligare slut. Om du beviljas medel får du bidrag för det som ska äga rum under projektets gång.

  Det går inte att söka fröpengar eller projektbidrag för att exempelvis starta en organisation eller för att finansiera driften av en löpande verksamhet.

 • Det du söker bidrag för ska sträva efter att på olika sätt förnya och utveckla kulturområdet. Det ska vara tydligt förankrat i kulturområdet. Det innebär att det du vill göra ska vara möjligt att bedöma inom något av de olika områden du kan välja som sakkunskap eller ha utövare inom det fria kulturlivet som målgrupp.

  Om det du söker bidrag för huvudsakligen syftar till att uppnå andra mål än att förnya och utveckla kulturområdet, eller om det inte riktar sig till utövare inom det fria kulturlivet är Kulturbryggan inte rätt bidragsgivare för ditt projekt.

 • När Kulturbryggan bedömer ansökningar ställer vi idén i centrum. Det innebär att vi avvisar ansökningar som innefattar namngivna referenser i syfte att legitimera projektets förtjänster. Undvik därför att i projektbeskrivningen uppge namn på sökande, andra medverkande, samarbetspartners, tidigare genomförda projekt och själva namnet på projektet du söker pengar för.

  Det räcker med att du beskriver de olika rollerna och vad respektive part ska bidra med för att förverkliga projektet. Att inte namnge projektet och dess olika medverkande minimerar dessutom risken för jäv.

 • Det vanligaste skälet till att folk söker bidrag är att det finns en utlysning som är öppen. Här sker det inte sällan en krock mellan vad sökande vill uppnå och vad bidragsgivaren ger bidrag till.

  Det är viktigt att ta del av den information som gäller för det bidrag du tänker söka. Särskilt viktigt är att du är väl införstådd med de villkor som gäller inom Kulturbryggans olika program. Det är snöpligt om din ansökan blir avvisad för att det du vill söka för inte uppfyller de villkor vi har.

 • När du skriver din ansökan är det angeläget att det tydligt framgår vad det är projektet går ut på och hur du ska göra för att nå dit. Kulturbryggan lägger ingen vikt vid vem du är som söker eller varför du vill genomföra projektet.

  Projektets bakgrund och bevekelsegrunder är inte det du eventuellt får bidrag för. Dessa delar bör du betrakta som ett sätt att kontextualisera det du vill göra.

 • Tillbaka till Kulturbryggan