Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Viktigt att tänka på

Ta del av råd och tips kring att ansöka om bidrag inom något av våra program.

Råd och tips

 • Oavsett om du ansöker om fröpengar eller om projektbidrag så fördelar vi enbart bidrag till verksamhet som bedrivs i projektform.

  Ett projekt har en tydlig början och ett ännu tydligare slut. Om du beviljas medel får du bidrag för det som ska äga rum under projektets gång.

  Det går inte att ansöka om bidrag för att exempelvis starta en organisation eller för att finansiera driften av en löpande verksamhet.

 • Det du ansöker om bidrag för ska vara tydligt förankrat i kulturområdet. Det innebär att det du vill göra ska vara möjligt att bedöma inom något av de olika områden du kan välja som sakkunskap eller ha utövare inom det fria kulturlivet som målgrupp.

  Om det du ansöker om bidrag för huvudsakligen syftar till att uppnå andra mål än att förnya och utveckla kulturområdet, eller om det inte riktar sig till utövare inom det fria kulturlivet, är Kulturbryggan inte rätt bidragsgivare för ditt projekt.

 • När Kulturbryggan bedömer ansökningar ställer vi idén i centrum. Det innebär att vi avvisar ansökningar som innefattar namngivna referenser.

  I ansökan under fliken Uppgifter till grund för bedömning ska du därför inte uppge namn på sökande, andra medverkande, externa samarbetspartners och tidigare genomförda projekt. Om du gör det kommer ansökan att avvisas och inte gå vidare för bedömning.

  Det räcker med att du beskriver vilken kompetens och erfarenhet respektive deltagare eller samarbetspartner bidrar med för att förverkliga projektet.

 • Det är viktigt att ta del av den information som gäller för det bidrag du tänker ansöka om. Särskilt viktigt är att du är väl införstådd med de villkor som gäller inom Kulturbryggans olika program. Det är snöpligt om din ansökan blir avvisad för att det du vill ansöka om inte uppfyller de villkor vi har.

 • När du skriver din ansökan är det angeläget att det tydligt framgår vad det är projektet går ut på och hur du ska göra för att nå dit. Kulturbryggan lägger ingen vikt vid vem du är som söker eller varför du vill genomföra projektet.

  Projektets bakgrund och bevekelsegrunder är inte det du eventuellt får bidrag för. Dessa delar bör du betrakta som ett sätt att kontextualisera det du vill göra.