Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad händer med min ansökan?

Ansökningsprocessen för stipendier, bidrag, program och residens

Vad händer med min ansökan?

När du har skickat in din ansökan om stipendium, bidrag, program eller residens vidtar en process som slutar med att du får ett beslut. Här förklarar vi vad som händer. 

Numrerade arkivmappar

Vi registrerar din ansökan

När du söker via vår e-tjänst registreras ansökan direkt och du får ett ärendenummer på skärmen och per e-post.

Skickar du din ansökan med posten får du ett ärendenummer skickat till din e-postadress när ansökan registrerats i vårt system. Detta kan ta några dagar.

Vi kontrollerar de formella kraven

Konstnärsnämndens handläggare kontrollerar att alla formella krav för din ansökan är uppfyllda.

Söker du något av Kulturbryggans program och ansökan inte uppfyller de formella kraven avvisas den av Kulturbryggans verksamhetsledare efter delegation från Kulturbryggans ledamöter.

Beredning av ansökningarna

Kulturbryggan: Söker din organisation eller enskilda firma till något av Kulturbryggans program tilldelas din ansökan två bedömare utifrån ditt val av sakkunskap. Bedömarna besvarar fem frågor med fem förutbestämda svarsalternativ där de väljer det svarsalternativ som bäst motsvarar vad de anser om projektet utifrån den givna frågeställningen. Därefter motiverar de vart och ett av sina valda svarsalternativ i ett utlåtande.

Stipendium eller bidrag: Söker du stipendium eller bidrag som enskild konstnär bereds ansökan av ledamöterna i beslutandegruppen för ditt konstområde. Minst två ledamöter, ofta fler, läser varje ansökan.

Om någon ledamot är jävig i förhållande till en ansökan så deltar denne inte i beredningen av just den ansökan.

Beslut fattas

Kulturbryggan: Beslut inom ramen för Kulturbryggans program fattas av Kulturbryggans ledamöter. Underlaget består av ansökningar och bedömarnas omdömen och utlåtanden.

Stipendium eller bidrag: Beslut om stipendier och bidrag till enskilda konstnärer fattas i de beslutandegrupper som berett ansökningarna.

  • Efter det att ledamöterna läst och diskuterat ansökningarna fattar de ett gemensamt beslut.
  • Beslutet avser alla ansökningar i en ansökningsomgång och är ett så kallat samlingsbeslut. Det innebär att din ansökan bedöms i relation till alla andra ansökningar som har kommit in vid samma tillfälle.
  • I beslutet anges utgångspunkterna för bedömningen. Övergripande för alla stipendier och bidrag är konstnärlig kvalitet och ekonomiskt behov. Därutöver ska Konstnärsnämnden eftersträva att sökande bosatta i olika delar av landet och som är verksamma inom olika genrer och tekniker kommer i fråga för stöd.

Residens: Beslut om vissa residens utlandet fattas i samverkan med den mottagande institutionen.

Du får ett meddelande om beslutet

Kulturbryggan: Sökande hos Kulturbryggan får ett enskilt beslutsmeddelande som, utöver detaljer och villkor kring beslutet, innehåller bedömarnas omdömen och utlåtanden.

Stipendium eller bidrag: När beslutet är fattat får du veta om din ansökan har beviljats eller avslagits. Inga enskilda motiveringar lämnas då det är ett samlingsbeslut som innehåller alla sökande i just den omgången.

I första hand meddelar vi besluten per e-post, men saknar du e-postadress skickar vi beslutet med post.

Läs villkoren!

Om du har beviljats ett stipendium eller ett bidrag är det viktigt att du läser villkoren för beslutet. För vissa bidragsformer krävs att du fyller i en rekvisition för att få pengarna utbetalda.

Var också uppmärksam på om det krävs att du måste redovisa bidraget.