Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Internationella program och residens

Konstnärsnämnden har internationella program inom områdena bild- och form, dans, cirkus, musik, och teater. Programmen syftar till att bidra till konstnärlig utveckling och förbättrade arbetsmöjligheter för yrkesverksamma konstnärer och verkar för att öka och fördjupa konstnärers internationella kontakter och arbetsmöjligheter.

ArtNexus är ett treårigt program som ska utforska möjligheterna att skapa synergier mellan kultur- och biståndspolitiska mål. Det är ett samarbete mellan Konstnärsnämnden och Sida.

Bild på systrarna Nylunds flankerade av konstnärerna Sahar Burhan och Saad Hajo utomhus under festivalen i Korpilombolo.

Foto privat.

Märta, Karin och Linnéa Nylund tilldelas Dynamostipendiet

Läs mer

Karolina Pahlén

Perspektiv på konstnärers villkor

Läs mer
Närbild av ög

Fotograf: Hendrik Zeitler

Årets sista beslutsomgång av internationella utbyten och resebidrag inom bild och form

Läs mer