Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Internationella program och residens

Konstnärsnämnden har internationella program inom områdena bild- och form, dans, cirkus, musik, och teater. Programmen syftar till att bidra till konstnärlig utveckling och förbättrade arbetsmöjligheter för yrkesverksamma konstnärer och verkar för att öka och fördjupa konstnärers internationella kontakter och arbetsmöjligheter.

ArtNexus är ett treårigt program som ska utforska möjligheterna att skapa synergier mellan kultur- och biståndspolitiska mål. Det är ett samarbete mellan Konstnärsnämnden och Sida.

Foto: Konstnärsnämnden

Birgit Cullberg-stipendiet till Ellen Söderhult

Läs mer
Från performance på Konstakademin, Jafar the Superstar (Edwin Safari) med mikrofon i handen bland besökare

Foto: Malin LQ

Stöd till bild- och formkonstnärer för internationella residensvistelser, utställningar och arbetsvistelser

Läs mer

Utredningen om konstnärers möjlighet till ersättningsrätt i den digitala miljön och stärkt förhandlingsposition bör göras om

Läs mer