Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Internationella program och residens

Konstnärsnämnden har internationella program inom områdena bild- och form, dans, cirkus, musik, och teater. Programmen syftar till att bidra till konstnärlig utveckling och förbättrade arbetsmöjligheter för yrkesverksamma konstnärer och verkar för att öka och fördjupa konstnärers internationella kontakter och arbetsmöjligheter.

ArtNexus är ett treårigt program som ska utforska möjligheterna att skapa synergier mellan kultur- och biståndspolitiska mål. Det är ett samarbete mellan Konstnärsnämnden och Sida.

Musikern Christer Bothén i hemmiljö.

Andreas Dienert

Christer Bothén tilldelas Konstnärsnämndens Stora Musikstipendium

Läs mer

Konstnärsnämndens arbete med stärkta villkor för konstnärer fortsätter

Läs mer

Fotograf: Jean-Baptiste Béranger

Styrelsens uttalande med anledning av att regeringen föreslår sammanslagning av myndigheter

Läs mer