Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus i Armenien

ArtNexus är ett internationellt kultur-och biståndsprogram som främjar konstnärlig frihet, utveckling och förstärkning av demokratiska processer. ArtNexus implementeras av Konstnärsnämnden och finansieras av Sida.

Om ArtNexus Armenien

ArtNexus är ett behovsbaserat program, vilket innebär att aktiviteter planeras och implementeras utefter behovskartläggningar och dialog och feedback från konst- och kulturutövare och lokala aktörer. Konstnärsnämnden genomför viktiga delar av programmet i samarbete med Sida, svenska ambassader och lokala partners.

ArtNexus-programmet bygger på antagandet att konst- och kulturutövare kan fungera som förändringsagenter för att skapa mer öppna och rättvisa demokratiska samhällen. Dessutom arbetar ArtNexus för att stärka konstnärer som förändringsagenter för att göra dem bättre rustade att utöva inflytande på statliga aktörer och beslutsfattare. Syftet är att skapa väl fungerande institutionella ramar som möjliggör för konst- och kulturutövare att få tillgång till levnadslöneinkomster och social trygghet. På så sätt syftar ArtNexus-programmet till att stärka rättigheterna och villkoren för konstnärerna i Armenien.

ArtNexus vision:

ArtNexus resulterar i att konst- och kulturutövare får förbättrade villkor, ökad synlighet och stärkt röst. Statliga aktörer möjliggör och ger ett stöd för utvecklingen av konstsektorn. Därigenom stärker programmet yttrandefriheten och kulturaktörers möjligheter till ömsesidig dialog på ett demokratiskt sätt.

ArtNexus-programmet bidrar med finansiering och expertis enligt önskemål från den armeniska konst- och kultursektorn. Lokalt ägandeskap är viktigt för programmets hållbarhet. Detta innebär också att programmet är anpassningsbart och syftar till att möta den verklighet som programmet omsätter, vilket i sin tur säkerställer programmets och dess verksamhets fortsatta relevans.

ArtNexus kapacitetsbyggande aktiviteter riktar till både konst- och kulturutövare, civilsamhället, statliga och privata aktörer i partnerländerna. Konst- och kulturutövare utgör en marginaliserad grupp som tenderar att vara underbetalda och kan ha svårt att påverka beslutsfattare och nationella regleringar.

ArtNexus-programmet syftar till att förbättra konst- och kulturutövares förutsättningar och förmåga att utöka sina nätverk både nationellt och internationellt. Därför stärker ArtNexus kommunikationskanaler mellan konst- och kulturutövare och staten, vilket kan generera nödvändiga justeringar i policy och praktik.

I Armenien arbetar ArtNexus-programmet i nära samarbete med Katapult Creative Accelerator Program för att stärka den lokala kopplingen till det konstnärliga och kulturella området i Armenien. Tillsammans med Katapult arrangerar ArtNexus kontinuerligt workshops med olika angreppssätt och målgrupper, men alltid med syfte att stärka rättigheter och friheter för konstnärer och kulturutövare.

I Armenien arbetar ArtNexus-programmet för närvarande på två fronter för att uppnå sin vision:

–          Kapacitetsbyggande insatser för konstnärer och kulturutövare för att förbättra kunskapen om ämnen som: immaterialrätt, sektoriellt samarbete, sociala stödsystem och socioekonomisk trygghet för konstnärer.

–          Dialog med statliga aktörer och beslutsfattare om behoven hos konst- och kulturutövare, för att underlätta en övergång till regelverk som är mer fördelaktigt för konstnärer och kulturutövare. Denna åtgärd är särskilt viktig för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för konst- och kulturutövare i Armenien.

Kommande Aktiviteter

Har du någonsin undrat hur du skriver en framgångsrik bidragsansökan? Är du nyfiken på vad organisationer letar efter när de läser en ansökan? Det här är din chans att få veta!

Den 13 september arrangerar ArtNexus tillsammans med Katapult Creative Accelerator en internationell paneldiskussion om bidragsansökningar för konstnärer. Panelen kommer att bestå av erfarna representanter för bidragsgivande organisationer, bland andra Karolina Pahlén från Konstnärsnämnden. Evenemanget kommer att ske online, på engelska och är öppet för alla!

Panelmedlemmarna kommer att ge sin syn på bidragsansökan, samt presentera sina mest användbara, praktiska tips om hur du fångar läsarens intresse.

Mer information, registrering och länk till eventet hittar du här.

Tidigare Aktiviteter

Dialogmöte

Programmet lanserades i samband med dialogmötet på plats i Armeniens huvudstad Jerevan. Mötet fungerade som ett tillfälle för representanter från konst- och kultursektorn, den armeniska staten och lokala icke-statliga organisationer att träffas och diskutera viktiga frågor för konstnärer och kulturutövare i landet. För ArtNexus-teamet var detta ett tillfälle att ytterligare lyssna på de lokala behoven och förslagen från den tänkta målgruppen för projektet, det vill säga de armeniska konstnärerna och kulturutövarna.  Dessa behov och idéer inkorporerades sedan i ArtNexus Armeniens aktivitetsplaner.

Kapacitetsbyggande inom Immaterialrätt

IP workshop
Den 4 – 6 mars 2023 höll ArtNexus, tillsammans med partnerorganisationen Katapult Creative Retreat, en workshop för jurister, föreläsare och domarassistenter inom området immaterialrätt för konstnärer. Workshopen syftade till att stärka Armeniens kulturella och kreativa sektor inom immaterialrättsfrågor. Programmet täckte olika ämnen inom området upphovsrätt och relaterade rättigheter.

Workshopen innehöll även egen mötestid mellan konstnärer och jurister för att diskutera konstnärernas upplevelser av immaterialrättsöverträdelser samt ge råd och stöd.

Global IP forum
Tillsammans med organisationerna Katapult Creative Accelerator och AIRIP anordnade ArtNexus ett globalt forum om immaterialrätt den 29:e april 2023. Målet med eventet var att sammanföra alla grupper med ett intresse av immaterialrättsfrågor; företag, jurister, vetenskapliga innovatörer, konstnärer, kulturella kreatörer och statliga tjänstemän, för att diskutera trender, strategier och innovationer inom upphovsrätt. Forumet innehöll interaktiva paneldiskussioner, presentationer från nyckelpersoner inom fältet och brainstorming-aktiviteter, allt med både armeniska och internationella deltagare.

Från svenskt håll Hade ArtNexus bjudit in Katarina Renman Claesson, jurist på Konstnärernas Riksorganisation (KRO), expert på immaterialrättsfrågor inom konst samt föreläsare i ämnet på Stockholms Universitets mastersprogram för kuratorer.

How to Survive as an Emerging Artist
Tillsammans med Institute of Contemporary Art i Jerevan (ICA) arrangerar ArtNexus ett sexmånaders intensivt utbildningsprogram, från juli till december 2023. Programmet syftar till att hjälpa framför allt unga konstnärer att etablera sig och formulera sitt konstnärliga uppdrag. Syftet med programmet är att skapa forum för konstnärer och föra dialog och få verktyg om hur portfolio bäst kan struktureras och stärka sina väsentliga kunskaper inom bland annat konstmarknadsföring och praktiska kommunikationskunskaper, samt bygga ett professionellt nätverk.

Idén till programmet har vuxit fram successivt under flera år, då arrangörerna på ICA gång på gång stött på följande frågor från unga konstnärer:

  • Var ska jag börja?
  • Hur ska min portfolio se ut?
  • Hur kan jag vidareutbilda mig?
  • Hur ska jag samarbeta med gallerier?
  • Hur ska jag arbeta med en kurator?
  • Hur kan jag delta i internationella utställningar och residens?
  • Hur får jag stipendier och bidrag?
  • Hur blir jag erkänd?

Det långsiktiga målet med programmet är att stärka den armeniska kulturella och kreativa sektorn som helhet, genom att underlätta för ett brett spektrum av konstnärer, med olika bakgrunder, identiteter och konstnärliga uttryck, att etablera sig både nationellt och internationellt

Bild: Karine Aroyan, Institute of Contemporary Art

Sidas arbete i Armenien

I Armenien arbetar Sida för att stärka demokratin, öka respekten för mänskliga rättigheter, förbättra miljön och minska klimatutsläppen. Arbetet bidrar också till att förbättra försörjningsmöjligheterna för landets befolkning.

Läs om Armenien

Information från Sveriges ambassad i Jerevan, Armenien. Sveriges ambassadör i Armenien är Patrik Svensson.