Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus i Armenien

ArtNexus är ett internationellt kultur-och biståndsprogram som främjar konstnärlig frihet, utveckling och förstärkning av demokratiska processer. ArtNexus implementeras av Konstnärsnämnden och finansieras av Sida.

Om ArtNexus Armenien

ArtNexus är ett behovsbaserat program, vilket innebär att aktiviteter planeras och implementeras utefter behovskartläggningar, dialog och feedback från konst- och kulturutövare samt lokala aktörer. Konstnärsnämnden genomför viktiga delar av programmet i samarbete med svenska ambassader och lokala partners.

ArtNexus-programmet bygger på artikel 27 i FN:s Allmänna förklaring om de mänskligaga rättigheterna: ”Var och en har rätt till att fritt delta i samhällets kulturella liv…” samt UNESCO:s Rekommendation om konstnärers ställning (1980). Dessa konstaterar att: att uppleva och utöva konst och kultur är en mänsklig rättighet. ArtNexus programidé grundar sig också i antagandet att konst- och kulturutövare kan fungera som förändringsagenter för att skapa mer öppna och rättvisa demokratiska samhällen, med konsten som katalysator för samhällsanalys och debatt. ArtNexus arbetar därför för att stärka konstnärers ställning i Armenien och på så sätt bidra till att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet i landet.

ArtNexus vision:

ArtNexus resulterar i att konst- och kulturutövare får förbättrade villkor, ökad synlighet och stärkt röst. Statliga aktörer i partnerländerna möjliggör och ger ett stöd för utvecklingen av konstsektorn. Därigenom stärker programmet yttrandefriheten och kulturaktörers möjligheter till ömsesidig dialog på ett demokratiskt sätt.

Metod

ArtNexus-programmet bidrar med finansiering och expertis enligt önskemål från den armeniska konst- och kultursektorn. Lokalt ägandeskap är viktigt för programmets hållbarhet, anpassningsbarhet och relevans, vilket säkerställs genom nära samarbete med flera lokala aktörer.

ArtNexus kapacitetsbyggande aktiviteter i Armenien riktar till konst- och kulturutövare, civilsamhället samt statliga och privata aktörer. Genom insatser riktade till olika delar av konst- och kultursektorn når ArtNexus ut brett i Armenien, till allt ifrån barn och unga till tjänstemän och beslutsfattare. Den breda målgruppen gör även att ArtNexus har en nätverksskapande funktion då vår verksamhet har genererat möten mellan grupper som annars sällan träffas, vilket genererar bräddad förståelse och nya perspektiv.

I Armenien arbetar ArtNexus-programmet för närvarande på tre fronter för att uppnå vår vision:

  • Tillgängliggörande av konst- och kulturverksamhet både geografiskt och för olika målgrupper, så som personer med funktionshinder, barn och unga samt internflyktingar.
  • Kapacitetsbyggande insatser för konstnärer och kulturutövare för att förbättra kunskapen om ämnen som: immaterialrätt, sektoriellt samarbete och konstnärligt entreprenörskap, och på så sätt direkt stärka lokala konstnärligt och kulturellt yrkesverksamma.
  • Dialog med statliga aktörer och beslutsfattare om behoven hos konst- och kulturutövare, för att underlätta en övergång till regelverk som är mer fördelaktiga för konstnärer och kulturutövare. Denna åtgärd är särskilt viktig för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för konst- och kulturutövare i Armenien.

Sidas arbete i Armenien

I Armenien arbetar Sida för att stärka demokratin, öka respekten för mänskliga rättigheter, förbättra miljön och minska klimatutsläppen. Arbetet bidrar också till att förbättra försörjningsmöjligheterna för landets befolkning.

Läs om Armenien

Information från Sveriges ambassad i Jerevan, Armenien. Sveriges ambassadör i Armenien är Patrik Svensson.