Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

personer lyssnande till en presentation i ateljé

Mauricio Corbalan presenterar sitt arbete på IASPIS Open Studios 2018. Foto: Jean Baptiste Béranger

IASPIS publika program erbjuder plats för gränsöverskridande internationella möten och kunskapsutbyte. Aktuella frågor kopplade till praktik, teori och bild- och formområdets olika verksamhetsfält lyfts fram och diskuteras i föreläsningar, seminarier, visningar och andra evenemang.

Det publika programmet utgörs av allt från mindre presentationer och samtal till seminarieserier, större möten och symposier. Programmet presenteras runt om i Sverige, internationellt och digitalt via IASPIS hemsida.

Det utvecklas av IASPIS och i samarbeten med svenska och internationella samarbetsparter. Syftet med IASPIS publika program är att knyta samman residensprogram, expertbesök och olika samarbeten och att tillgängliggöra vår verksamhet för en större publik.

 

Aktuella Evenemang

Se alla händelser

Konstnärsnämnden, Maria skolgatan 83

DEMOCRACY – THE ENDANGERED BIRD – ACT II with Saviya Lopes, Yogesh Barve and Arijit Bhattacharyya presented by Hillside Projects

Läs mer