Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

personer lyssnande till en presentation i ateljé

Mauricio Corbalan presenterar sitt arbete på IASPIS Open Studios 2018. Foto: Jean Baptiste Béranger

IASPIS publika program erbjuder plats för gränsöverskridande internationella möten och kunskapsutbyte. Aktuella frågor kopplade till praktik, teori och bild- och formområdets olika verksamhetsfält lyfts fram och diskuteras i föreläsningar, seminarier, visningar och andra evenemang.

Det publika programmet utgörs av allt från mindre presentationer och samtal till seminarieserier, större möten och symposier. Programmet presenteras runt om i Sverige, internationellt och digitalt via IASPIS hemsida.

Det utvecklas av IASPIS och i samarbeten med svenska och internationella samarbetsparter. Syftet med IASPIS publika program är att knyta samman residensprogram, expertbesök och olika samarbeten och att tillgängliggöra vår verksamhet för en större publik.