Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vi vill veta vad just du tycker! Svara gärna på vår korta webbundersökning.

personer lyssnande till en presentation i ateljé

Mauricio Corbalan presenterar sitt arbete på IASPIS Open Studios 2018. Foto: Jean Baptiste Béranger

IASPIS publika program erbjuder plats för gränsöverskridande internationella möten och kunskapsutbyte. Aktuella frågor kopplade till praktik, teori och bild- och formområdets olika verksamhetsfält lyfts fram och diskuteras i föreläsningar, seminarier, visningar och andra evenemang.

Det publika programmet utgörs av allt från mindre presentationer och samtal till seminarieserier, större möten och symposier. Programmet presenteras runt om i Sverige, internationellt och digitalt via IASPIS hemsida.

Det utvecklas av IASPIS och i samarbeten med svenska och internationella samarbetsparter. Syftet med IASPIS publika program är att knyta samman residensprogram, expertbesök och olika samarbeten och att tillgängliggöra vår verksamhet för en större publik.

 

Aktuella Evenemang

Se alla händelser
Grafisk böljande design med alla namn på konstnärerna som medverkar på IASPIS Open Studios i svart text mot gul bakgrund

Grafisk design: Thomas Bush

Konstnärsnämnden, Maria skolgatan 83

IASPIS Open Studios Spring 2023

Läs mer