Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ganneviks stiftelse

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål

Per Ganneviks stipendium delas sedan 2013 ut av Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. Stipendierna är på vardera 500 000 kronor och ges till verksamma konstnärer inom bild, form, musik, teater, dans och film. 

Om Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål

  • I februari 2012 bildades Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål i enlighet med villkoren i testamentet om att skapa en stipendiestiftelse i hans namn.
  • Per Ganneviks önskan var att stiftelsen skulle främja det svenska kulturarvet. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till verksamma konstnärer men får även verka för att främja kulturella ändamål på andra sätt. Sedan 2013 delar stiftelsen ut Ganneviksstipendiet med 500 000 kronor vardera till verksamma konstnärer inom bild, form, musik, teater, dans och film.
  • Stiftelsens styrelse är densamma som Konstnärsnämndens styrelse. Stiftelsens styrelse utser stipendiater, stipendiet är inte sökbart.