Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Expertbesök dans

Expertbesök arrangeras för att skapa möten mellan Sverigebaserade konstnärer och internationella aktörer.

Hero Bakgrundspattern

Det internationella programmet för dans arrangerar expertbesök för att skapa möten mellan svenska danskonstnärer och internationella aktörer som exempelvis programläggare, arrangörer och curatorer. 

Expertbesök innebär att utländska experter kommer till Sverige för att se svenska dansföreställningar och möta svenska danskonstnärer. Målet är att bredda svenska konstnärers internationella nätverk och kontakter och främja arbetsmöjligheter utomlands.

Expertbesök organiserade av dansscener

Expertbesöken genomförs i samverkan med olika aktörer inom svensk dans, framförallt dansscener. Syftet med expertbesöken är att bidra till att bredda och fördjupa konstnärernas nätverk och kontakter och främja internationella arbetsmöjligheter. Vi står för resor och hotell, medan samverkansparten står för inbjudan och genomförande av besöken.

Expertbesök organiserade av enskilda konstnärer/producenter/danskompanier

Expertbesök genomförs på initiativ av enskilda dans konstnärer/producenter/danskompanier. Syftet med expertbesöken är att bidra till att bredda och fördjupa konstnärernas nätverk och kontakter och främja internationella arbetsmöjligheter. Vi står för resor och hotell, medan samverkansparten står för inbjudan och genomförande av besöken.

Självorganiserade expertbesök

Det internationella programmet för dans ger ekonomiskt bidrag till utländska arrangörer/curatorer och andra experter inom dansområdet som själva vill organisera ett besök i Sverige. I dessa fall ansöker experterna om kostnadstäckning för sin vistelse, och de ansvarar själva för att organisera möten, boka föreställningar samt resor och boende under sitt besök.

Dessa bidrag riktar sig främst till arrangörer/curatorer som redan är i kontakt med den svenska dansscenen och som planerar projekt eller föreställningar som är tänkta att inkludera Sverigebaserade konstnärer.

 • Om du är arrangör/curator med huvudsaklig verksamhet utanför Sverige kan du ansöka om självorganiserade expertbesök.

  Ansökan kan göras löpande under året. Den ska innehålla information som belyser syfte och sammanhang för besöket, förslag på program inklusive möten, existerade kontakter I Sverige samt en tidplan.

  Ansökan kan göras för max 20 000 SEK. Det internationella dansprogrammet förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet. Längden på besöket kan variera mellan tre till sju dagar, eller längre om det inkluderar besök till flera städer i Sverige.

  Mer information om hur man ansöker om självorganiserade expertbesök finns på den blankett för ansökan som kan laddas ner.

  Formulär för ansökan om självorganiserat expertbesök:

  Application form for expert visit 

   

Anneli Strömqvist

Programansvarig, Internationella programmen för dans och cirkus

08-506 550 70 (Opens in a New Window)