Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Personer som sitter och pratar i ett rum

Samtal mellan Pedro Oliviera och Frida Sandström. Foto: IASPIS

IASPIS internationella samverkansprojekt i Sverige syftar till att främja utveckling av nya initiativ till internationellt utbyte runt om i Sverige.

IASPIS internationella samverkansprojekt i Sverige riktar sig till juridiska personer, exempelvis föreningar och organisationer, som på olika sätt vill främja internationellt utbyte inom bild- och formområdet. Samverkansprojekt kan till exempel vara residensverksamhet och publika evenemang. Föreslagna projektidéer utvecklas i dialog med IASPIS. Samverkansprojekt är tänkta att vara ett komplement till stipendier och bidrag som ges till enskilda utövare och syftar till att främja utveckling av nya initiativ runt om i Sverige.

  • Internationella samverkansprojekt i Sverige ska syfta till att främja internationellt utbyte inom bild- och formområdet. De kan omfatta allt från publika evenemang och workshops med internationella gäster till utvecklande av residensverksamhet för utländska utövare.

    En förutsättning för att IASPIS ska ge bidrag till samverkansprojekt är att även annan eller andra parter deltar i finansieringen, och att vårt bidrag ska tillföra ett mervärde för Sverigebaserade utövare inom bild- och formområdet.

  • Förslag som lämnats till IASPIS bereds av kansliet och föredras för avdelningschef.  Beslut fattas av avdelningschef eller myndighetens direktör.

Vill du föreslå ett eller har frågor kring internationellt samverkansprojekt i Sverige kontakta