Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Beslutandegruppernas arbete

För att säkerställa att alla ansökningar till våra olika stipendier och bidrag får en rättvis och sakkunnig bedömning på armlängds avstånd från politiken använder vi oss av externa beslutandegrupper.

Ledamöterna i beslutandegrupperna är yrkesverksamma konstnärer eller arbetar professionellt med konst och kultur. De har omfattande sakkunskap inom sina respektive områden. Gruppernas sammansättning är viktig för att omfatta konstområdenas bredd och utveckling. I de fall ledamöterna inte anser sig ha kunskap att bedöma en ansökan tas tillfällig expertis in som stöd.

Beslutandegruppernas uppdrag är att bedöma och fatta beslut om ansökningar utifrån de krav och bedömningskriterier som ställs i bidragsförordningarna. Ledamöterna i beslutandegrupperna utses av Konstnärsnämndens styrelse för en period om tre år med möjlighet till tre års förlängning.

Anmäl ditt intresse om du vill delta

Som ledamot läser du ett stort antal ansökningar och bedömer innehållet och den konstnärliga kvaliteten. Vi förutsätter att du har god kännedom inom ditt område och att du håller dig à jour med vad som händer. Arbetet är arvoderat.

När du anmäler ditt intresse sparar vi ditt namn och dina uppgifter under tre år och använder det som underlag i rekryteringsarbetet av nya ledamöter. Om din kompetens passar i någon av våra grupper kontaktar vi dig.

Intresseanmälan till Konstnärsnämndens beslutandegrupper formulär