Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här hittar du information om tillgänglighet.

Det är Konstnärsnämnden som står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), vilka kända tillgänglighetsproblem vi har och hur du kan rapportera brister till oss.

Vi är medvetna om att webbplatsen har brister i tillgängligheten, och vi arbetar för att rätta till de brister som finns. De nuvarande bristerna på webbplatsen finns framför allt inom de områden som beskrivs nedan.

Kontakta oss om något inte fungerar

Mejla eller ring oss om något inte fungerar eller om du har synpunkter på tillgängligheten på webbplatsen. Dina synpunkter är viktig information i vårt arbete med att förbättra tillgängligheten.

Teknisk information

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De brister som finns beskriver vi nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Pdf-dokument: Vissa pdf-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna eller ha felaktiga textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Videoklipp: Videoklippen saknar syntolkning. Vissa saknar även undertexter.

Oskäligt betungande anpassning

Konstnärsnämnden åberopar i dag inga undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning. Vi har också låtit utomstående experter granska webbplatsen.

Senaste bedömningen: 28 september 2023

Webbplatsen publicerades:  4 maj 2022