Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämndens internationella program för dans samverkar med olika organisationer, både i Sverige och utomlands, i syfte att stärka svensk danskonst på en internationell nivå. Målet är att ge dansare och koreografer möjlighet till inspiration och utbyte av kunskap.

Samverkansprojekt i Sverige

 • Syftet med samverkansprojekt är att stärka svensk danskonst internationellt, och ge dansare och koreografer möjlighet till inspiration, utbyte av kunskap och ett större internationellt nätverk.

  Exempel på samverkansprojekt kan vara att bjuda in intressanta internationella dansaktörer till Sverige, för att delta i en konferens eller workshop tillsammans med svenska danskonstnärer.

  Projektet ska rikta sig till dansare och koreografer som är stadigvarande bosatta i Sverige och/eller har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige.

 • Alla organisationer är välkomna att kontakta oss för att föreslå internationella samverkansprojekt.

   

 • Här är exempel på några internationella samverkansprojekt som genomförts under 2019-2020:

  • Within Practice, oktober 2020
  • Dance Artists in Barents – utvecklingsprojekt med fokus på att stärka samarbetet i Barents regionen
  • Workshop med kubanska dansare på BIBU, i samverkan med ASSITEJ
  • Konferensen POST-DANCE-ING https://mdtsthlm.se/archive/6671/
  • Utbyte med Pforzheim/Tyskland ”In action – International cooperation project on cultural exchanges with focus on dance” arrangerat av Dans i Öst/Region Östergötland
  • Workshop ”Freestyle Dance Guidance” med dansaren Jason Ulysses från Los Angeles/USA

Samarbetsprojekt i utlandet

Det internationella dansprogrammet har även samarbeten med utländska organisationer och plattformar som bidrar till svenska konstnärers möjlighet att verka internationellt.

Residensprogrammen i Berlin, New York och Paris bygger på långsiktig samverkan med lokala samarbetsparter.
Läs mer om residensprogrammen och våra samarbetspartner

Dansfestivalen och utbildningsplattformen ImPulsTanz – Vienna Internatonal Dance Festival är en långsiktig samarbetspartner, där vi ger bidrag till svenska deltagare i deras sommarprogram danceWEB och ATLAS.
Läs mer om samarbetet med ImPulsTanz

Anneli Strömqvist

Programansvarig, Internationella programmen för dans och cirkus

08-506 550 70 (Opens in a New Window)