Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Expertbesök teater

Expertbesök arrangeras för att skapa möten mellan Sverigebaserade konstnärer och internationella aktörer.

Hero Bakgrundspattern

Det internationella programmet för teater arrangerar expertbesök för att skapa möten mellan svenska scenkonstnärer och internationella aktörer som exempelvis programläggare, arrangörer och producenter.

Expertbesök innebär att utländska experter kommer till Sverige för att se svenska teaterföreställningar och möta scenkonstnärer i Sverige. Målet är att bredda svenska konstnärers internationella nätverk och kontakter och främja arbetsmöjligheter utomlands.

Framträdande under scenkonstbiennalen 2022

Foto: Tina Pettersson

Till Scenkonstbiennalen 2022 bjöds experter in genom Internationella programmet för teater.

Expertbesök inom organisationer och scener

Expertbesöken genomförs i samverkan med olika aktörer inom svensk scenkonst, framförallt teaterscener, festivaler eller organisationer etc. Syftet med expertbesöken är att bidra till att bredda och fördjupa teaterkonstnärernas nätverk och kontakter och främja internationella arbetsmöjligheter. Konstnärsnämnden ger bidrag till resor och hotell för de inbjudna gästerna, medan samverkansparten står för inbjudan och genomförandet av besöken.

Expertbesök organiserade av enskilda konstnärer/producenter/teaterkompanier

Expertbesök genomförs på initiativ av enskilda teater konstnärer/producenter/teaterkompanier. Syftet med expertbesöken är att bidra till att bredda och fördjupa konstnärernas nätverk och kontakter och främja internationella arbetsmöjligheter. Vi står för resor och hotell, medan samverkansparten står för inbjudan och genomförande av besöken.

Självorganiserade expertbesök

Det internationella programmet för teater ger ekonomiskt bidrag till utländska arrangörer/producenter och andra experter inom teaterområdet som själva vill organisera ett besök i Sverige. I dessa fall ansöker experterna om kostnadstäckning för sin vistelse, och de ansvarar själva för att organisera möten, boka föreställningar samt resor och boende under sitt besök.

Dessa bidrag riktar sig främst till arrangörer/producenter som redan är i kontakt med den svenska teaterscenen och som planerar projekt eller föreställningar som är tänkta att inkludera Sverigebaserade konstnärer.

 • Om du är arrangör/curator med huvudsaklig verksamhet utanför Sverige kan du ansöka om självorganiserade expertbesök.

  Ansökan kan göras löpande under året. Den ska innehålla information som belyser syfte och sammanhang för besöket, förslag på program inklusive möten, existerade kontakter I Sverige samt en tidplan.

  Ansökan kan göras för minst 5 000 SEK och max 20 000 SEK. Det internationella teaterprogrammet förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet. Längden på besöket kan variera mellan tre till sju dagar, eller längre om det inkluderar besök till flera städer i Sverige.

  Mer information om hur man ansöker om självorganiserade expertbesök finns på den blankett för ansökan som kan laddas ner.

  Formulär för ansökan om självorganiserat expertbesök:

  Application for expert visit form

   

Tina Pettersson

Handläggare teater och film, programansvarig för internationella programmet för teater

08-506 550 58 (Opens in a New Window)