Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Internationella programmet för dans

Ett program för yrkesverksamma konstnärer inom dans och koreografi.

Foto: Jean-Baptiste Beranger

Dansare i installation av papper och objekt i dansstudio
Konstnärsnämndens internationella program för dans ska bidra till konstnärlig utveckling och förbättrade arbetsmöjligheter för yrkesverksamma konstnärer inom dans och koreografi. Programmet verkar för att öka och fördjupa konstnärers internationella kontakter och arbetsmöjligheter.

Programmets verksamhet omfattar residensprogram i Sverige och utomlands, expertbesöksprogram, regionala och internationella samverkans- och samarbetsprogram.

Programansvarig

Anneli Strömqvist

Programansvarig, Internationella programmen för dans och cirkus

08-506 550 70 (Opens in a New Window)
Bilden visar en grafisk design relaterad till “Cinars Biennale 2024” där texten är konstnärligt arrangerad för att bilda formen av två händer som nästan rör vid varandra, påminnande om Michelangelos “Skapelsen av Adam”. Texten upprepas i olika storlekar för att skapa konturen och detaljerna i händerna. Bakgrunden är en ljus limegrön färg, och det finns ytterligare detaljer som datum “11-16 NOV” och en plats “MONTREAL” inkluderade i designen

Cinars

Open Call – Deltagande vid CINARS 2024

Läs mer
Porträttbild på danskonstnären Amanda Apetrea

Foto Märta Thisner

Nya internationella cirkus- och dansresidens i Sverige och gästbostad i Paris

Läs mer

Nytt ansökningssystem

Läs mer