Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Gästbostad i Paris, Svenska Institutet

För dig som är yrkesverksam konstnär inom området dans och cirkus som dansare, koreograf, cirkusartist eller cirkusregissör/koreograf.

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens internationella program inom dans och cirkus samarbetar med Institute Suedois i Paris. Stipendiaten får tillgång till bostad samt ett stipendium för att täcka kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Syftet med samarbetet är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet.

Beskrivning av Svenska Institutet

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige samt att främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling. Svenska institutet i Paris, SI Paris, är en del av SI:s verksamhet. I lokalerna i Paris bedrivs programverksamhet som presenterar bland annat musik, litteratur, scenkonst, design och bildkonst.

Exteriör SI Paris

Foto: Julien Bourgeois

Exteriör SI Paris

 • Svenska institutets sex gästlägenheter är belägna i Sveriges enda kulturhus utomlands: en 1500-talsbyggnad i Marias-kvarteren mitt i Paris. Under 2019 har lägenheterna renoverats och inretts av några av Sveriges främsta inredningsarkitekter och formgivare.

  Enrumslägenheten har två bäddar och det finns en liten arbetsplats för skrivbordsarbete i rummet . Lägenheterna är främst bostäder och kan inte användas som ateljé eller övningslokal. Man tillåts inte ta med sig husdjur eller barn under 15 år till gästlägenheten.

  Virituell rundvandring i lägenheterna på Svenska Institutet.

 • 2025

  Två veckor.  Valbara perioder:

  Februari
  måndag 3/2 – söndag 16/2, måndag 17/2 – söndag 2/3

  Mars
  tisdag 4/3 – måndag 17/3, tisdag 18/3 – måndag 31/3

  April
  torsdag 3/4 – onsdag 16/4, torsdag 17/4 – onsdag 30/4

  Juli
  torsdag 3/7 – onsdag 16/7, torsdag 17/7 – onsdag 30/7

  Augusti
  måndag 4/8 – söndag 17/8, måndag 18/8 – söndag 31/8

 • Stipendiet omfattar 20 000 kr (två veckor) och avser att bidra till kostnader för resor och uppehälle under vistelsen.

 • Svenska institutets hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)
 • 2024

  Anna Aro
  Malin Ekwall
  Kaide Gonzalez
  Linn Ragnarsson
  Camilla Rud
  Tord Sandström Fahlström
  Veronica Tjerned
  Björn Vårsjö

  2023

  Louise Bjurholm Von Euler-Chelpin
  Teresia Björk
  Lisen Ellard
  Matilda Fleberg
  Lisen Pousette
  Mari Raudsepp
  Lisa Schåman
  William Säfström
  Kevin Wedin

  2022

  Mari Carrasco
  Bianca Traum
  Daniela Romo Pozo
  Efva Lilja
  Jennie Bergsli
  Fredrika Burvall
  Rannhvi Mebius-Schröder
  Maria Påhls
  Pietro La Loggia
  Oda Brekke
  Stina Ehn
  Benedikte Sundström Esperi

  2021

  Vejde Grind

  2020

  Fanni Ijäs
  Mari Rausepp
  Sanna Söderholm

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom området dans och cirkus som dansare, koreograf, cirkusartist eller cirkusregissör/koreograf.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om gästbostad är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Ansökningsprover är obligatoriska

  Arbetsprov ska ge en tydlig bild av ditt konstnärskap. Det ska inte vara äldre än tre år. Det är viktigt att du kan identifieras i materialet om det är ett arbete i grupp. Länkar till Vimeo, YouTube eller webbsida kan lämnas som komplement i ansökningsformuläret. Kontrollera att länkarna fungerar och ange lösenord när det behövs.

  Antal filer: 1-2
  Filformat: mp4 eller mov
  Storlek filer totalt: 250 mb

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för dans och cirkus läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för dans och cirkus.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för dans under organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av Konstnärsnämnden” eller ”with support of the Swedish Arts Grants Committee.

  Använd Konstnärsnämndens logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Kontakt

Vanliga frågor kring ansökan