Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Redovisa

Inom en månad ska du redovisa till Konstnärsnämnden.

Hero Bakgrundspattern

Senast en månad efter att du har avslutat din resa, ditt utbyte eller ditt projekt ska du redovisa till Konstnärsnämnden. Har du ansökt 2023 eller tidigare ska du ladda ner redovisningsformulär nedan. Har du ansökt och beviljats bidrag 2024 eller senare ska du lämna din redovisning direkt genom att logga in på Mina sidor.

Observera: Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.

Stipendier och bidrag som du ska redovisa:

  • Projektbidrag
  • Bidrag till internationellt utbyte och resor
  • Fröpengar och projektbidrag inom Kulturbryggans program

Redovisningar för bidrag beviljade 2024

Om du har ansökt och blivit beviljad ett bidrag 2024 så lämnar du en redovisning genom att logga in på Mina Sidor. Du hittar din redovisningsblankett under fliken Rapporter.

Redovisningsblanketter för bidrag beviljade 2023 eller tidigare

Ladda ner rätt blankett, fyll i alla uppgifter och skicka blanketten till e-postadressen för det konstområde bidraget gäller.  Adresserna finns på blanketten (det finns även en postadress).

Skicka redovisningar som avser Kulturbryggans program till: kulturbryggan@konstnarsnamnden.se