Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Redovisa

Inom en månad ska du redovisa till Konstnärsnämnden.

Hero Bakgrundspattern

Senast en månad efter att du har avslutat din resa, ditt utbyte eller ditt projekt ska du redovisa till Konstnärsnämnden. Här hittar du blanketter för redovisning. 

Observera: Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.

Stipendier och bidrag som du ska redovisa:

  • Projektbidrag
  • Bidrag till internationellt utbyte och resor
  • Fröpengar och projektbidrag inom Kulturbryggans program

Redovisningsblanketter

Ladda ner rätt blankett, fyll i alla uppgifter och skicka blanketten till e-postadressen för det konstområde bidraget gäller.  Adresserna finns på blanketten (det finns även en postadress).

Skicka redovisningar som avser Kulturbryggans program till: kulturbryggan@konstnarsnamnden.se