Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus

Ett internationellt kultur- och biståndsprogram för att stärka konstnärer och kulturutövares rättigheter i Albanien och Armenien.

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämnden och Sida lanserade ArtNexus under 2020 på uppdrag av regeringen om ökat samarbete mellan kultur-och biståndspolitiska mål. 

ArtNexus är ett internationellt kultur- biståndsprogram som verkar för att skapa synergier mellan kultur- och biståndspolitiska insatser. Programmet ämnar stärka konst- och kulturutövares villkor och rättigheter i Albanien och Armenien.

ArtNexus främjar konst och kultur

ArtNexus-programmet syftar till att förbättra förutsättningarna för konstnärligt yrkesverksamma att fritt utöva och kunna leva av sin konst. Genom workshops, samtal och utbildningar stödjer ArtNexus sina samarbetspartners i att utveckla en stark konst -och kultursektor. Programmet har som mål att öka möjligheten för konstnärligt verksamma att själva organisera sig för att kunna stärka sina socioekonomiska rättigheter.

Genom att främja konst och kultur med yttrandefriheten som grund stärks landets demokratiseringsprocesser. Det innebär att ArtNexus ska främja:

 • konstnärers rättigheter
 • konstnärlig utveckling
 • internationella utbyten
 • ArtNexus målgrupp består främst av konstnärer och kulturutövare. Programmet ämnar även arbeta mot statliga aktörer och civilsamhället i Albanien och Armenien.

 • ArtNexus arbetar med resursgrupper vilka består av svenska experter och kulturaktörer. Grupperna sträcker sig över sektorer inom kulturområdet och bidrar till programmets kapacitetsbyggande arbete. Grupperna består av representanter från;

  • Svenska filminstitutet
  • Riksteatern
  • Svenska PEN
  • Konstnärernas Riksorganisation
  • Musikalliansen
  • Göteborgs universitet
  • Patent-och registreringsverket
  • Unga Klara
  • Statens Konstråd
  • Kulturrådet

  Utöver dessa arbetar ArtNexus även med andra svenska och internationella kulturaktörer i samband med programutvecklingen.

 • Så arbetar vi med de kulturpolitiska målen

Två partnerländer

ArtNexus designfas ägde rum under 2020.

Under 2021 lanserades ArtNexus i Albanien och under 2023 lanseras programmet även i Armenien.

ArtNexus i Albanien

Under 2021 genomfördes en rad enkätundersökningar och digitala möten med kulturaktörer i Albanien för att sammanställa behovskartläggningar. På så sätt är verksamhetens aktiviteter behovsbaserade. Dessutom rekryterades två partnerorganisationer och ett första dialogsamtal ägde rum i januari 2022 i huvudstaden Tirana mellan konstnärer och kulturutövare, statliga aktörer, representanter från civilsamhället och den privata sektorn.

Hösten 2022 genomfördes en kapacitetsutvecklande insats inom offentlig konst, en workshop med fokus på copyright-frågor och en workshop inom musikområdet.

År 2023 arbetar vi med att stötta kulturaktörer i självorganisering, bland annat har en albanska delegation med tio kulturverksamheter besökt Stockholm för en vecka av workshops och kapacitetsbyggande insatser. Vi arbetar även med våra partnerorganisationer för att utveckla verktyg för unga konstnärer och kulturutövares etablering i landet.

ArtNexus i Armenien

2022 lanserades ArtNexus i Armenien där vi ska bidra till att främja dialog mellan den armeniska staten och konstnärer och kulturutövare.

I Armenien arbetar ArtNexus med lokala aktörer för att stärka konstnärers villkor genom kapacitetsbyggande insatser. Organisationen AGBUs Katapult Creative Accelerator är sedan maj 2023 ArtNexus nationella partner i Armenien.

Under vår programperiod i Armenien kommer Katapult och ArtNexus att samarrangera ett antal aktiviteter. Vi kommer att genomföra flera workshops och webbseminarier inom projektskrivning, organisering och verksamhetsutveckling. ArtNexus kommer även att stötta Katapults arbete med att utveckla påverkansarbetet för konstnärer och kultursektorn i landet för att förbättra deras villkor.
Läs mer om AGBU:s Katapult Creative Accelerator här.

Utveckling av konstnärers fri- och rättigheter i Armenien

Läs mer
Foajé med konstnärsnämndens logga på väggen

Foto: Jean-Baptiste Beranger

Konstnärsnämnden söker verksamhetsledare till ArtNexus

Läs mer

ArtNexus lanseras i Albanien

Läs mer