Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus

Ett internationellt biståndsprogram för att stärka konst- och kulturutövare i utvalda partnerländer.

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämnden och Sida lanserade ArtNexus under 2020 i enlighet med regeringens önskan om ett ökat samarbete mellan kulturpartnerskap och institutionsbyggande.

ArtNexus är ett internationellt biståndsprogram som ska verka för synergier mellan kultur- och biståndspolitiska insatser för att stärka konst- och kulturutövares friheter och rättigheter i utvalda partnerländer, för närvarande i Albanien och Armenien.

ArtNexus främjar konst och kultur

Enligt myndighetens regleringsbrev är det övergripande syftet att skapa synergier mellan kultur- och biståndspolitiska insatser. Genom att främja konst och kultur med yttrandefriheten som grund stärks landets demokratiseringsprocesser. Det innebär att ArtNexus ska främja:

 • konstnärers rättigheter
 • konstnärlig utveckling
 • internationella utbyten
 • ArtNexus målgrupper är konstnärer och kulturutövare samt statliga aktörer. För att främja dialog kommer vi att arrangera nationella dialogmöten. För att främja en evidensbaserad politikutveckling i partnerländerna kommer externa experter och forskare att genomföra studier. Under det andra och tredje programåret kommer vi att erbjuda några konstnärer stipendier och residens i Sverige.

 • ArtNexus har en referensgrupp som kommer att följa och bistå arbetet. Den kommer även att bidra till programmets kapacitetsbyggande arbete. Referensgruppen består av representanter från olika myndigheter och det civila samhället:

  • Sida
  • Svenska filminstitutet
  • Riksteatern
  • Svenska PEN
  • Konstnärernas Riksorganisation
  • Musikalliansen
  • Göteborgs universitet
  • Patent-och registreringsverket
  • Unga Klara
  • Statens Konstråd.

  Även andra svenska och internationella experter och organisationer kommer att bidra i arbetet.

 • Så arbetar vi med de kulturpolitiska målen

Två partnerländer

Under 2021 lanserades ArtNexus i Albanien och under 2022 lanseras programmet även i Armenien.

ArtNexus i Albanien

I januari 2022 höll ArtNexus sitt första dialogsamtal mellan konstnärer och kulturutövare, statliga aktörer, representanter från civilsamhället och den privata sektorn i Tirana, Albanien. Under hösten 2022 planerar vi en kapacitetsutvecklande insats inom offentlig konst, en workshop med fokus på copyright-frågor och en workshop inom musikområdet.

ArtNexus i Armenien

I Armenien ska ArtNexus  bidra till att främja dialog mellan staten och konstnärer och kulturutövare. Under våren 2022 kommer vi att kartlägga armeniska konst- och kulturutövares behov för att  planera kapacitetsutvecklande insatser.

Illustrationer stjärnor mot grön bakgrund

Illustration: Josefin Morge

Luciakalendern: Musikkonstnärer berättar

Läs mer
Närbild i färg på Mika Romanu, Konstnärsnämndens direktör Foto Jean-Baptiste Béranger

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Stärkt upphovsrätt för konstnärer på den digitala inre marknaden

Läs mer

Upphovsperson: Nea Landin

Beslut i årets andra utlysning

Läs mer