Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Om Konstnärsnämnden

Uppdrag, arbetssätt och organisation

Hero Bakgrundspattern

De professionella konstnärerna är själva grunden för ett levande kulturliv. Därför har Konstnärsnämnden sedan 1976 i uppdrag av regeringen att på olika sätt främja konstnärers möjlighet att vara verksamma och utveckla sitt konstnärskap. Uppdraget omfattar konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden.

Vårt uppdrag

Konstnärsnämnden är den statliga myndighet som främst ansvarar för genomförandet av den statliga konstnärspolitiken.

Här hittar du de underlag – förordningar och regleringsbrev – som är styrande för vårt arbete. Här hittar du även aktuella propositioner och skrivelser som har bäring på uppdraget samt våra årsredovisningar och budgetunderlag.

Så arbetar vi

Konstnärsnämndens verksamhet ska bidra till att förverkliga de mål för kulturpolitiken som beslutats av regering och riksdag.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att upprätthålla armlängds avstånd, hur våra beslutandegrupper arbetar samt vårt arbete för att motverka jäv m.m.

Organisation

Konstnärsnämnden är en styrelsemyndighet. Det innebär att det är styrelsen som ytterst ansvarar för verksamheten inför regeringen.

Myndighetens chef ingår som ledamot i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten. Här kan du läsa om vår organisation, hur den är uppbyggd och vilka som arbetar på myndigheten.