Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

IASPIS residensprogram i Stockholm

Människor som sitter på golvet i ett rum och pratar

”Al-Madhafah/The Living Room” – ett samtal med Sandi Hilal. Foto: Jean Baptiste Béranger

IASPIS residensprogram i Stockholm har nio platser, fyra för sverigebaserade och fem för internationella konstnärer inom bild- och formområdet.

Residensprogrammet syftar till internationellt utbyte och är inriktat på konstnärligt utforskande arbete som kan vara såväl praktiskt som teoretiskt. Sverigebaserade konstnärer söker till programmet, internationella konstnärer, verksamhet utanför Sverige, bjuds in av IASPIS.

 • Under tre till sex månader erbjuds konstnärer en möjlighet att arbeta i en egen studio, möta kollegor från Sverige och hela världen samt ta del av hela IASPIS verksamhet. Stipendiaten får tillgång till en ateljé i Konstnärsnämndens lokaler, samt ett stipendium för att täcka kostnader för uppehälle, boende och omkostnader för arbetet.

  Sverigebaserade konstnärer ansvarar själv för att ordna boende under residensvistelsen, internationella erbjuds boende. Alla stipendiater får möjlighet att tillsammans med de andra ta del av IASPIS verksamhet och olika aktiviteter under residensperioden. Vi arrangerar samtal, möten, studiebesök, resor, ateljébesök av gästande internationella curatorer samt publika evenemang i olika former. Syftet med alla dessa aktiviteter är att främja möjligheter till konstnärlig utveckling, internationell utblick och utbyte.

 • Residensplats i Stockholm kan sökas av alla yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formområdet som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

  Internationella konstnärer, som har sin huvudsakliga verksamhet utanför Sverige,  bjuds in av IASPIS genom förslag från konstnärskollegor, curatorer, kritiker och andra aktörer inom bild- och formområdet.

 • Utländska konstnärer bjuds in av IASPIS genom förslag från konstnärskollegor, curatorer, kritiker och andra aktörer inom bild- och formområdet. Förslag kan lämnas löpande på nedanstående formulär.

  • Förslag som inkommer mellan 6 december 2023 – 5 december 2024 hanteras i februari 2025 för vistelseperioder främst mellan november 2025 – november 2026.

  Vistelser är 3 månader långa. I vistelsen ingår boende, ateljé och stipendium.

  Inkomna förslag sparas i 1 år framåt.

  Förslag om internationell konstnär för residensvistelse IASPIS formulär

  In English:
  Proposal of international artist for residency form

 • Läs mer om alla stipendier och hur du kan söka
 • Nuvarande residensstipendiater
 • Tidigare residensstipendiater

Om du har frågor om residenset i Stockholm kontakta