Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kvinna pratar inför grupp

Kitchen Talk på IASPIS med expertbesök Silvia Franceschini, november 2021. Foto: IASPIS

IASPIS expertbesök arrangeras för att skapa möten mellan Sverigebaserade konstnärer och internationella aktörer som exempelvis curatorer, kritiker, skribenter eller andra med koppling till bild- och formområdet.

Här kan du tal del av information om aktuella expertbesök, hur man föreslår, ansöker eller anmäler intresse för att ta del av ett besök.

Photo: Boudewijn Bollmann.

Karen Archey

Läs mer

Keisuke Ozawa

Läs mer
 • Det finns två typer av expertbesök. Det ena organiseras av IASPIS utifrån externa förslag. Det andra möjliggör för curatorer och andra att söka finansiering från IASPIS för att själva arrangera ett besök. Syftet är att bidra till att bredda och fördjupa konstnärernas nätverk och kontakter och främja internationella arbetsmöjligheter.

  IASPIS-organiserade expertbesök skräddarsys av IASPIS i dialog med den inbjudne experten. Expertbesöken organiseras kring ett program som innehåller besök och möten med Sverigebaserade konstnärer och andra professionella inom bild- och formområdet. Besök och möten arrangeras i Stockholm och runt om i Sverige. Expertbesöket varar i några dagar upp till en vecka och inkluderar ofta möjligheter att medverka i publika evenemang som seminarier och föreläsningar. Besöken organiseras även med de övriga residensen i Göteborg, Malmö och Umeå, med andra parter och ibland kopplade till möten och publika evenemang som mässor, biennaler etc.

  Självorganiserade expertbesök är en form av expertbesök där IASPIS ger ekonomiskt bidrag till utländska curatorer inom bild- och formområdet som själva vill organisera ett besök i Sverige. I dessa fall ansöker experterna om kostnadstäckning för sin vistelse, och de ansvarar själva för att organisera möten, ateljébesök samt resor och boende under sitt besök. Dessa bidrag riktar sig främst till curatorer som redan är i kontakt med den svenska konstscenen och som planerar ett projekt vilket är tänkt att inkludera Sverigebaserade konstnärer. Ansökningar kan skickas in löpande under året.

 • Förslag på expertbesök kan lämnas till IASPIS kontinuerligt. Tänk på att ha god framförhållning och om möjligt kontakta gärna experten på förhand.

  Förslag om internationellt expertbesök formulär

   

 • Om du är curator med huvudsaklig verksamhet utanför Sverige kan du ansöka om IASPIS självorganiserade expertbesök.Ansökan kan göras löpande under året. Den ska innehålla information som belyser syfte och sammanhang för besöket, förslag på program inklusive möten, existerade kontakter I Sverige samt en tidsplan. Ansökan kan göras för minst 5000 SEK och max 20000 SEK. IASPIS förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet. Längden på besöket kan variera mellan tre till sju dagar, eller längre om det inkluderar besök till flera städer i Sverige.

  Application for Expert Visit IASPIS form

 • IASPIS-organiserade expertbesök beslutas löpande av IASPIS kansli en gång i månaden. Vid bedömningen av förslagen tas hänsyn till den både den föreslagna expertens verksamhet, förslagsställarens motivering och sammanhanget för besöket. Årligen arrangeras omkring 20 IASPIS-organiserade expertbesök.

  Självorganiserade expertbesök bedöms utifrån följande kriterier: besöket måste inkludera ett antal möten med utövare och andra professionella inom bild- och/eller formområdet; det ska helst vara kopplat till ett specifikt projekt, evenemang, utställning eller liknande; samt att det ska främja utvecklande av samarbeten och kontakter mellan Sverigebaserade utövare och internationella kollegor och andra aktörer.

 • Om du vill träffa den besökande experten så kan du anmäla intresse här. Besöken organiseras utifrån besökarens intressen och egna preferenser men vi försöker tillgodose andra förslag om det är möjligt. Anmäl ditt intresse genom att skicka e-post till oss med en kort presentation av dig själv, en motivering till varför detta besök är intressant för dig och om möjligt en länk till egen hemsida.

 • Tidigare expertbesök

Om du vill ta del av eller har andra frågor om expertbesök kontakta