Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Så motverkar vi jäv – Konstnärsnämndens riktlinjer för hantering av jäv

Hanteringen av jävsfrågor är central i Konstnärsnämndens verksamhet och syftar ytterst till att upprätthålla saklighet och opartiskhet i verksamheten.

De regler om jäv som finns i förvaltningslagen och i Konstnärsnämndens riktlinjer för hantering av jäv handlar om att rikta uppmärksamhet mot olika typer av intressekonflikter. Var och en har ett eget ansvar för att följa förvaltningslagens regler och myndighetens riktlinjer om jäv. Det innebär att anställda och uppdragstagare vid myndigheten är skyldiga att anmäla relationer och kontakter som kan innebära risk för jäv i ett ärende.

Riktlinjerna utgår från förvaltningslagens bestämmelser och gäller för alla anställda och alla ledamöter i styrelsen och i de grupper som hanterar och beslutar om stipendier och bidrag. Konstnärsnämnden arbetar kontinuerligt med jävsfrågan.

Beslut om stipendier och bidrag fattas i särskilda beslutandegrupper. I grupperna sitter externa personer med kvalificerad sakkunskap inom de olika konstområdena. Detta för att garantera att bedömningarna av ansökningarna håller hög kvalitet. Det innebär i sin tur att ledamöterna ofta har stora kontaktytor inom det konstområde de är verksamma i.

Riktlinjerna för hantering av jäv syftar till att fånga upp de situationer som kan aktualiseras inom myndigheten bland annat genom experternas nära anknytning till respektive konstområde. Jäv anmäls ofta i samband med handläggning och beslut av bidragsärenden och det är viktigt att riktlinjerna är transparanta, tydliga och lätta att tillämpa.

Arbetet med att informera medarbetare och ledamöter om hantering av jäv sker kontinuerligt. Styrelsen och beslutandegrupperna går igenom regelverket kring jäv minst en gång per år. När någon anmält jäv och därmed inte deltagit i behandlingen av en ansökan, anges detta i beslutet.