Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden

Vi främjar konstnärlig utveckling och nyskapande kultur, samt yrkesverksamma konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Foto: Jean-Baptiste Beranger

Foajé med konstnärsnämndens logga på väggen

Foto: Konstnärsnämnden

Birgit Cullberg-stipendiet till Ellen Söderhult

Läs mer
Från performance på Konstakademin, Jafar the Superstar (Edwin Safari) med mikrofon i handen bland besökare

Foto: Malin LQ

Stöd till bild- och formkonstnärer för internationella residensvistelser, utställningar och arbetsvistelser

Läs mer

Utredningen om konstnärers möjlighet till ersättningsrätt i den digitala miljön och stärkt förhandlingsposition bör göras om

Läs mer

Stockholm

Vulnerability by Design: Bodies, abilities, access and vulnerability

Läs mer

Konstnärsnämnden, Maria skolgatan 83

Memorial och Ryssland: från 1989 till 2022

Läs mer

Stockholm

What do we learn from making? The journey of Garland magazine

Läs mer