Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Information till dig som är yrkesverksam konstnär med anledning av covid-19

I tider då inkomsterna minskar drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inkomster och samtidigt minska ner på utgifter.

Inställda uppdrag

Se över de överenskommelser du har med uppdragsgivare och andra. Diskutera möjligheten att tidigarelägga utbetalning av hela eller delar av din ersättning. Det är inte rimligt att du ensam bär den ekonomiska effekten om uppdrag senareläggs eller ställs in.

Om ett uppdrag avbokas eller ställs in, kan det vara fråga om ett avtalsbrott där du kan ha rätt till ersättning för de kostnader du haft eller beräknas få. Även om det inte finns ett skriftligt avtal kan det räcka med att kunna visa att det finns en överenskommelse muntligt, via mail, offert eller liknande.

Ska de teckna nya överenskommelser är det viktigt att avtala villkor där riskerna delas mellan båda parterna. Glöm inte avtalen med egna underleverantörer eller andra som kommer att anlitas i uppdraget. Annars kan du stå utan inkomst men ändå behöva betala underleverantörer.

 Läs mer om inställda uppdrag på:

Checklista för krishantering i coronatider, Konstnärernas riksorganisation

Inställda föreställningar eller produktioner, Teaterförbundet för scen och film

Lättnader i betalning av skulder

Kontakta CSN, det går att få nedsättning och betala mindre under en tid med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl.

Om du äger ditt boende, kontakta din bank och hör efter om du kan få amorteringsfritt och/eller skjuta upp räntebetalningar under en viss tid. Finansinspektionen har meddelat att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset kan utgöra särskilda skäl för undantag från amortering.

Läs mer om nedsättning av studielån hos CSN

Läs mer om amortering och uppskov av räntebetalningar hos Finansinspektionen

Krispengar till kulturen

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier till enskilda konstnärer. Sveriges Författarfond ska fördela 10 miljoner kronor till författare och litterära upphovspersoner. Statens kulturråd fördelar 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet.

Frågor och svar om Konstnärsnämndens krisstipendier

Läs mer krisstipendier till konstnärer på Sveriges författarfond

Läs mer på Kulturrådet

Läs mer på Svenska filminstitutet

Läs Regeringens pressmeddelande

 Branschorganisationer

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) har kontinuerlig kontakt med sina medlemsförbund. KLYS lägger fortlöpande upp information om sitt arbete på sin hemsida och sociala medier.

För information om hur olika medlemsorganisationer arbetar för individuella konstnärers och kulturskapare villkor har KLYS en länksamling på sin hemsida.

Förslag till regionalt krispaket

KLYS har tagit fram ett förslag till regionalt krispaket för kulturen med åtgärder som bör tas av landets regioner för att upprätthålla ett rikt och dynamiskt kulturliv i hela Sverige.

Åtgärder med anledning av covid-19.

Här är en sammanställning av de åtgärder som vidtas i samband med coronakrisen och som berör konstnärer, både anställda och företagare. Observera att förslag och beslut kan komma att ändras, så du bör gå in på den här hemsidan då och då för att se den aktuella situationen.

Nationella Företagsakuten

Behöver du akut hjälp som företagare? Besök då Nationella företagsakuten som har rådgivning till företag som drabbats ekonomiskt av covid-19 i hela landet.

Förbättringar i A-kassan

Kraven för att få a-kassa sänks, både vad gäller hur mycket du behöver ha arbetat och hur länge du behöver ha varit medlem i en a-kassa.

Läs mer om förändringarna

Gå ner i arbetstid - korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet från och med 7 april. Det gäller retroaktivt från och med 16 mars.

Läs mer på om korttidsarbete

Säga upp personal

Här hittar du samlad information om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Nya regler vid sjukdom

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader från och med april. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Läs mer om nya regler vid sjukdom

Anstånd med betalning av skatt och moms

För att bättra på likviditeten i ditt företag kan du få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, egenavgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. De nya reglerna gäller från den 7 april.

Läs mer om anstånd med betalning av skatt och moms

Nedsättning av socialavgifter

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Reglerna trädde i kraft den 6 april.

Läs mer om nedsättning av socialavgifter

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt.

Läs mer om avsättning till periodiseringsfond

Statlig företagsakut

Staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Läs mer om statens stödpaket

Stöd vid minskad omsättning

Regeringen har tagit fram ett förslag om omställningsstöd till företag. För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Stödet baseras på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft under mars och april 2020, jämfört med samma månader förra året.

Storleken på stödet varierar med omsättningstapp, mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt. Stödet kommer betalas ut av Skatteverket.

Läs på Regeringens hemsida

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stödet gäller från 1 april – 30 juni och kan sökas i efterhand.

Läs Regeringens förslag om vilka branscher som ska kunna ta emot hyresstöd. Bland annat nämns stödtjänster till artistisk verksamhet, litterärt och konstnärligt skapande, drift av teatrar, konserter och konserthus. 

Läs på Regeringens hemsida

På Länsstyrelsen Västra Götaland hittar du mer detaljerad information

Rådgivning och stöd i din region eller kommun

Vill du diskutera ditt företags situation med en rådgivare så finns det flera organisationer och myndigheter som i sin ordinarie verksamhet kan erbjuda information, stöd och rådgivning till företag.

Läs mer om rådgivning i din region eller kommun

Export och import

Har du frågor om hur tullhanteringen kan påverkas av coronaviruset och vilka stöd och insatser som finns.

Läs mer om export och import

Allmänna sammankomster

Förbud råder mot allmänna sammankomster över 50 personer. Förbudet träder i kraft den 29 mars.

Läs mer hos Polisen och Folkhälsomyndighetens test för riskbedömning av evenemang

Avrådan från resor

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars till att gälla till och med den 15 juli 2020.

Inreseförbud

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen.

Läs mer om inreseförbud och undantag hos Polisen.

Samlingssidor

Här finns mer information om det nya coronaviruset och covid-19.

Information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se

Vanlig frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

 

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då. Stefan Ahlenius

Uppdaterad: 2020-05-15 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se