Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag, att bevaka och analysera konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande. Vi ska också sprida kunskap om vad som gäller för dig som är yrkesverksam konstnär. Konstnärsnämnden har samlat denna information här under Konstnärsguiden.

Vem har nytta av Konstnärsguiden?

Konstnärsguiden vänder sig till dig som är yrkesverksam konstnär och ofta frilansar med information till dig om bland annat skatte- och trygghetssystem, till exempel föräldra- och sjukpenning, hur du deklarerar och startar och driver företag.

Som frilansare kan du antingen ha tillfälliga anställningar och deklarera lönen som inkomst av tjänst.  Eller så frilansar du genom eget företag. Du kan till exempel ha enskild firma eller ha startat ett aktiebolag där endast du själv är anställd. Många konstnärer har både inkomst av anställning och från eget företag. I många fall är det uppdragsgivaren som styr i vilken form de vill anlita dig för uppdraget. De som har en blandad inkomst brukar kallas för kombinatörer.

Det finns en engelsk version av Konstnärsguiden, The Artists’ Guide. Den vänder sig till konstnärer som är verksamma i andra länder och som vill arbeta eller besöka Sverige. Den fungerar även för konstnärer som är bosatta och verksamma här och som inte är svensktalande.

Konstnärsguiden kan med fördel även läsas av redovisningskonsulter och andra som hjälper konstnärer med deras ekonomi.

Du navigerar i innehållet i menyn till vänster. Länkar till ytterligare relevant information hos Skatteverket, Försäkringskassan med flera hittar du i höger marginalen.

Om du hittar något felaktigt på guiden kontakta då konstnarsguiden@konstnarsnamnden.se

Stöd, ersättningar och åtgärder med anledning av pandemin

Fortsatt stöd inom kulturområdet med anledning av pandemin.

Utlysning och ansökan till de ordinarie bidragen och stipendierna fortsätter som vanligt på de olika kulturmyndigheterna. Besök respektive myndighets hemsida för utlysningsdatum. Bidrag och stipendier för resor och residens kan fortsatt tillfälligt ha ändrats på grund av pandemin.

För information tillfälliga bidrag till följd av pandemin se:

Kulturrådet Krisstöd till kulturen

Svenska Filminstitutet Allmänna åtgärder covid-19

Du kan även kontakta kulturförvaltningen i den kommun och/eller den region där du är verksam för att höra om det finns olika bidrag att söka för dig som konstnär. 

Generella stöd, ersättningar och åtgärder med anledning av pandemin

För att mildra konsekvenserna av pandemin har regeringen beslutat om en del tillfälliga förändringar och lättnader vad gäller rätten till ersättningar och stöd. 

Nedan listar vi de kvarvarande och mest relevanta åtgärderna som regering och riksdag tagit fram för yrkesverksamma konstnärer för att lindra konsekvenserna av pandemin.

Hur länge åtgärderna gäller och när de kan sökas varierar. Håll dig därför uppdaterad på respektive myndighets hemsida. På verksamt.se kan du hitta en samlad lista på åtgärder för företag.

A-kassa vid arbetslöshet

Reglerna (kallas för arbetsvillkoren) för hur länge och hur mycket du måste ha arbetat innan du blev arbetslös för att få ersättning från a-kassan har tillfälligt sänkts. Nivån på ersättningen från a-kassan har även höjts.  Dessa tillfälliga ändringar gäller till och med december 2022.

För att få a-kassa måste du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Kultur och media – kriterier för att bli inskriven - Arbetsförmedlingen

Du måste också kontakta din a-kassa. Om du inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om medlemskap och grundersättning i samband med att du blir arbetslös. Alfa-kassan välkomnar alla oavsett yrke eller bransch. Det är den enda a-kassan som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer.

Här hittar du en lista på alla a-kassor.

Nedan ser du exempel på a-kassor som har avdelningar för yrkesverksamma konstnärer i olika branscher. 

A-kassa - Scen & Film

Musikerförbundet

De tillfälliga lättnaderna för vilande företag gäller 2021 ut. För att ha rätt till a-kassa behöver du anmäla din enskilda firma som vilande, anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och kontakta din a-kassa.

Regeringen har beslutat att en företagare tillfälligt kan, med bibehållen arbetslöshetsersättning, vidta marknadsföringsåtgärder genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier om syftet är att senare kunna återuppta verksamheten. De tillfälliga reglerna innebär också att du har möjligt att söka ersättning från a-kassan vid vilande verksamhet flera gånger och det behöver inte gå 5 år mellan gångerna som är det som vanligtvis gäller. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har enskild firma och blir arbetslös. 

Aktiebolag, enskild firma eller familjeföretag

Tillfälliga regler - Småföretagarnas a-kassa

Företagares rätt till ersättning - Handelsanställdas förbund  

Ersättning vid minskad omsättning på grund av pandemin

För dig som har enskild firma finns det möjlighet att söka ersättning vid minskad omsättning på grund av pandemin. Du kan beviljas omsättningsstöd för del av din förlorade omsättning om du driver enskild firma och bland annat har förlorat en väsentlig del av din omsättning på grund av pandemin och inte har fått arbetslöshetsersättning under den aktuella perioden. Stödet går att söka via Boverkets e-tjänst till den 15 januari 2022.

Läs mer på Omsättningsstöd - verksamt.se Ansökan gör du sedan via Bolagsverkets hemsida. Logga in på Mina Sidor - E-tjänster - Boverket

Att skriva avtal är viktigt

Under pandemin tydliggjordes vikten av att skriva avtal mellan dig som uppdragstagare och dina uppdragsgivare. Ett avtal behöver inte vara komplicerat men det bör vara skriftligt, även om ett muntligt avtal också gäller. Om du och din uppdragsgivare har kommit överens via email se till att spara dem som underlag. Om ni har kommit överens muntligt, skriv ner det ni kommit överens om och maila det till uppdragsgivaren för att få det bekräftat. 

Som minimum bör avtalet innehålla vad du ska göra och leverera till uppdragsgivaren, när detta ska ske eller under vilken period samt hur mycket arvode ni kommit överens om. Det är bra om ni också tar upp vad som händer om uppdraget behöver ställas in eller skjutas upp. Läs mer om att skriva avtal i Konstnärsnämndens handbok i företagande för konstnärligt företagande

Rekommenderade minimiarvoden hittar du ofta på din bransch-organisations hemsida och på Klys hemsida.  Här finns tips på vad ett avtal kan innehålla . Skriva avtal - verksamt.se

Uppdaterad: 2021-12-06 Tipsa om sidan
Konstnärsnämnden använder begreppet konstnär för yrkesverksamma upphovspersoner och/eller utövare inom samtliga konstområden.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se