Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag, att genom bevakning och analys, fördjupa och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande. Konstnärsnämnden har därför som en del av uppdraget på sin hemsida byggt upp Konstnärsguiden.

Vem har nytta av Konstnärsguiden?

Konstnärsguiden vänder sig främst till dig som är konstnär och frilansar. Med frilansare menar vi en person som inte har en fast anställning. Med konstnär avser vi skapande eller utövande person oavsett konstområde som t.ex. en musiker, skådespelare eller bildkonstnär. Guiden kan med fördel även läsas av redovisningskonsulter och andra som hjälper konstnärer med deras ekonomi.

Konstnärsguiden ger information om skatte- och trygghetssystem anpassat för dig som är konstnärligt yrkesverksam och ofta frilansar.  Som frilansare kan du antingen ha tillfälliga anställningar och deklarera (löne) inkomsterna i inkomstslaget tjänst.  Normalt betalar uppdragsgivaren socialavgifterna (arbetsgivaravgifter) och ofta står också uppdrags-/arbetsgivaren för utgifter som hör till uppdraget, exempelvis material och resor.

Som frilansaren kan du även driva eget företag. Du deklarerar inkomster och utgifter på näringsbilagan (NE) och betalar själv socialavgifter i form av egenavgifter på överskottet. Med företag menas i det här sammanhanget inte ett större sådant med anställda och en massa inventarier, utan det är konstnären själv som ”är” företaget. Ytterligare ett alternativ är att konstnären ”sätter sig själv på bolag”, dvs. har ett eget aktiebolag där han eller hon är anställd.

Många konstnärer har både inkomst av tjänst och/eller näringsverksamhet. I många fall är det uppdragsgivaren som styr vilken anlitandeform som ska gälla för uppdraget. De som har en blandad inkomst brukar kallas för kombinatörer.

Det finns en engelsk version av Konstnärsguiden, The Artists’ Guide för konstnärer verksamma i andra länder som vill arbeta eller besöka Sverige. Den fungerar även för konstnärer bosatta och verksamma här som inte är svensktalande. 

Guiden uppdateras kontinuerligt två gånger om året för att följa förändringar i lagar och regler. På våren uppdateras guiden särskilt med deklarationsexempel och deklarationsvägledningar.

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då. Stefan Ahlenius

Uppdaterad: 2019-03-19 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se