Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ansökningstider

Hero Bakgrundspattern

Här kan du se aktuella utlysningar – när ansökan öppnar och när besluten fattas. 

Besked om beslut meddelas cirka två veckor efter det att beslutet fattats.

Skapa påminnelse: Genom att klicka på länken under datumen kan du lägga till en påminnelse. Du får en kalenderpåminnelse eller ett mejl när ansökan öppnar.

Bild och form

Bild och form Ansökningstider
Typ Ansökan öppen Beslut
Assistentstipendium 2024-06-05 – 2024-08-22 14:00Oktober 2024
Projektbidrag 2024-06-04 – 2024-09-05 14:00Januari 2025
Residens i Bangalore, 1 Shanthiroad 2024-08-13 – 2024-09-12 14:00
December 2024
Gästbostad i Paris, Svenska Institutet 2024-08-13 – 2024-09-12 14:00
Februari 2025
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-06-04 – 2024-09-12 14:00November 2024
Arbets- och långtidsstipendium 2024-10-11 – 2024-11-13 14:00
Mars 2025
Residens i Stockholm, IASPIS 2024-10-10 – 2024-12-05 14:00
Februari 2025
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-09-13 – 2024-12-05 14:00
Februari 2025
Residens i Berlin, Bethanien 2025-01-09 – 2025-02-14 14:00
Juni 2025
Residens i New York, ISCP 2025-04-08 – 2025-06-05 14:00
September 2025

Cirkus

Cirkus Ansökningstider
Typ Ansökan öppen Beslut
Cirkusresidens i Berlin, Tyskland – Chamäeleon Theater 2024-08-01 – 2024-08-29 14:00
Oktober 2024
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-04-16 – 2024-08-29 14:00Oktober 2024
Gästbostad i Paris, Svenska Institutet 2024-08-01 – 2024-09-03 14:00
Oktober 2024
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-08-30 – 2024-10-17 14:00
November 2024
Projektbidrag 2024-10-10 – 2024-11-07 14:00
Mars 2025
Arbets- och långtidsstipendium 2024-12-12 – 2025-01-30 14:00
Maj 2025

Dans

Dans Ansökningstider
Typ Ansökan öppen Beslut
Dansresidens i New York, USA – Movement Research 2024-08-01 – 2024-08-29 14:00
Oktober 2024
Dansresidens i Paris, Frankrike – La Place 2024-08-01 – 2024-08-29 14:00
Oktober 2024
Dansresidens i Berlin, Tyskland – Uferstudios 2024-08-01 – 2024-08-29 14:00
Oktober 2024
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-04-16 – 2024-08-29 14:00Oktober 2024
Gästbostad i Paris, Svenska Institutet 2024-08-01 – 2024-09-03 14:00
Oktober 2024
Dansresidens i Malmö 2024-09-02 – 2024-10-01 14:00
November 2024
Dansresidens i Östersund 2024-09-02 – 2024-10-01 14:00
November 2024
Dansresidens i Göteborg 2024-09-02 – 2024-10-01 14:00
November 2024
Dansresidens i Stockholm 2024-09-02 – 2024-10-01 14:00
November 2024
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-08-30 – 2024-10-17 14:00
November 2024
Projektbidrag 2024-10-10 – 2024-11-07 14:00
Mars 2025
Arbets- och långtidsstipendium 2024-12-12 – 2025-01-30 14:00
Maj 2025

Dans och cirkus

Dans och cirkus Ansökningstider
Typ Ansökan öppen Beslut
Gästbostad i Paris, Svenska Institutet 2024-08-01 – 2024-09-03 14:00
Oktober 2024

Film

Film Ansökningstider
Typ Ansökan öppen Beslut
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-05-03 – 2024-09-02 14:00Oktober 2024
Projektbidrag 2024-09-24 – 2024-10-24 14:00
Mars 2025
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-09-03 – 2024-11-04 14:00
December 2024

Kulturbryggan

Kulturbryggan Ansökningstider
Typ Ansökan öppen Beslut
Projektbidrag inom Nya finansieringsmodeller 2024-09-01 – 2024-09-25 23:59
December 2024
Projektbidrag inom Konstnärlig förnyelse 2024-09-01 – 2024-09-25 23:59
December 2024
Fröpengar inom Nya finansieringsmodeller 2024-09-01 – 2024-09-25 23:59
December 2024
Fröpengar inom Konstnärlig förnyelse 2024-09-01 – 2024-09-25 23:59
December 2024

Musik

Musik Ansökningstider
Typ Ansökan öppen Beslut
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-04-26 – 2024-08-29 14:00Oktober 2024
Nationellt residens vid Studio Acusticum 2024-07-29 – 2024-08-29 14:00
December 2024
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-08-30 – 2024-10-23 14:00
December 2024
Arbets- och långtidsstipendium 2025-01-24 – 2025-02-25 14:00
Maj 2025

Teater

Teater Ansökningstider
Typ Ansökan öppen Beslut
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-05-03 – 2024-09-02 14:00Oktober 2024
Projektbidrag 2024-09-20 – 2024-10-22 14:00
Mars 2025
Gästbostad i Paris, Svenska Institutet 2024-10-01 – 2024-10-31 14:00
December 2024
Residens på Fårö – Bergmangårdarna 2024-10-01 – 2024-10-31 14:00
December 2024
Internationellt utbyte och resebidrag 2024-09-03 – 2024-11-04 14:00
December 2024
Residens på Bastionen, Malmö 2025-03-28 – 2025-04-28 14:00
Juni 2025
Gästbostad i Berlin 2025-03-28 – 2025-04-28 14:00
Juni 2025