Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Residens på Fårö – Bergmangårdarna

Residens på Fårö för Sverigebaserade teaterkonstnärer

Hero Bakgrundspattern

Beskrivning av residenset

Konstnärsnämndens Internationella program för teater erbjuder ett residens för teaterkonstnärer på Bergmangårdarna på Fårö. Där bodde regissören Ingmar Bergman under fyrtio år och platsen drivs nu som residens för konstnärer, forskare och författare från hela världen.

Flygfoto av gården med utsikt mot havet

Efter sin död föreställde sig regissören Ingmar Bergman att hans hem skulle fortsätta att vara en mötesplats för människor som arbetar med musik, film, fotografi, teater och litteratur. Bergmangårdarna på Fårö bjuder in konstnärer,  författare och forskare från hela världen.  Hans hus har bevarats i ursprungligt skick.  Miljön syftar till att vårda kontemplativt och kreativt arbete – på samma sätt som den inspirerat Ingmar Bergmans egna konstnärliga sysselsättningar under fyrtio år.

 • I residensprogrammet ingår eget hushåll med tillgång till arbetsplatser i allmänna utrymmen, samt möjlighet att ta del av litteratur och filmer i Bergmans arkiv.  Standarden är enkel men komfortabel i kulturarvsmiljö.

  En enklare repsal kan eventuellt hyras vid förfrågan. Den finns på annan plats på Fårö som nås med bil.

 • Residensperioden är tre veckor under 2025 mellan mars-oktober. I ansökan anger du önskad period.

 • Stipendiet riktar sig till dig som är yrkesverksam teaterkonstnär som exempelvis skådespelare, regissör, mimare, musikalartist, performanceartist, clown, scenograf, ljusdesigner, maskdesigner, kostymdesigner, ljuddesigner, dockspelare eller dramaturg.

 • Residensstipendiet består av 15 000 kr avsett att täcka kostnader som resor, mat, transporter och arbetsmaterial. Residenset kan sökas enskilt eller av två  personer som arbetar tillsammans. I stipendiet ingår inte försäkring.

 • Bergmangårdarnas hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom teater

  Du har en konstnärlig verksamhet som exempelvis skådespelare, regissör, mimare, musikalartist, performanceartist, clown, scenograf, ljusdesigner, maskdesigner, kostymdesigner, ljuddesigner, dockspelare eller dramaturg. Residenset kan sökas enskilt eller av två  personer som arbetar tillsammans.

  Är du verksam inom ordområdet (till exempel som författare eller dramatiker) vänder du dig till Författarfonden, www.svff.se.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslut om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar.

  Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga efterfrågade bilagor.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Kan jag ansöka på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för teater läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för dans och cirkus.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för teater

  Läs mer om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av ekonomiskt behov, vilket till exempel kan innebära att sökande som har högre inkomster eller nyligen har blivit beviljade andra bidrag eller stipendier inte prioriteras.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten rapporterar kring vistelsen efter hemkomst. Rapporten skall skickas in senast 1 månad efter residensvistelsen.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av  Konstnärsnämndens internationella program för teater” eller ”with support of the International Theatre Program – the Swedish Arts Grants Committee”.

  Använd Konstnärsnämndens logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Kontakt

Tina Pettersson

Handläggare teater och film, programansvarig för internationella programmet för teater

08-506 550 58 (Opens in a New Window)

Vanliga frågor kring ansökan