Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Förstudie om villkoren för befintliga och nya kollektiva förvaltningsorganisationer i Albanien

Rapporten undersöker villkoren för befintliga och nya förvaltningsorganisationer i Albanien. Den presenterar förslag till kapacitetsuppbyggande verksamheter inom området kollektiv rättighetsförvaltning. Studien bidrar även med rekommendationer till ArtNexus om hur aktiviteter och seminarier inom området kollektiv förvaltning av upphovsrätt bör bedrivas och utformas.

Kartläggning av musiksektorn i Albanien

Det här en kartläggning av hur den albanska musiksektorn är finansierad, hur den är organiserad och vilka utbildningar som finns inom musikområdet. Resultatet baseras bland annat på intervjuer med aktörer inom den albanska musikscenen, dokument och lagstiftningar.