Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

IASPIS – Internationella programmet för bild och form

Jean Baptiste Béranger

Konstnär spelar musik för publik i litet rum

IASPIS är Konstnärsnämndens internationella program inom bild- och formområdet. Det riktar sig till dig som är yrkesverksam konstnär inom bild- och formområdet och har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

IASPIS verksamhet omfattar residensprogram i Sverige och utomlands, publika program i Sverige och internationellt, publikationer, expertbesöksprogram, regionala och internationella samverkans- och samarbetsprogram samt ett arkiv.

 • Programmet syftar till att på olika sätt bidra till att utveckla och fördjupa internationella kontakter mellan utövare, organisationer, publik och marknader och på så sätt bidra till konstnärlig utveckling och förbättrade arbetsmöjligheter.

  IASPIS residensprogram erbjuder plats och tid för konstnärlig fördjupning, internationella gränsöverskridande möten och kunskapsutbyte.  Programmet omfattar tolv residens i Sverige och nio utomlands. I Sverige finns det nio platser i Konstnärsnämndens lokaler i Stockholm och tre som organiseras i samarbete med lokala aktörer i Göteborg, Malmö och Umeå. Det finns även ett antal residens utomlands som organiseras i samarbete med organisationer runt om i världen. I Stockholm är fyra residens sökbara för konstnärer baserade i Sverige, resterande fem är för internationella konstnärer som har sin huvudsakliga verksamhet utanför Sverige. Dessa bjuds in av IASPIS genom förslag från konstnärskollegor, curatorer, kritiker och andra aktörer inom bild- och formområdet.

  IASPIS publika program lyfter fram och diskuterar aktuella frågor kopplade till praktik, teori och bild- och formområdets olika verksamhetsfält.  Med föreläsningar, seminarier, visningar och andra evenemang presenteras programmet såväl runt om i Sverige som internationellt och digitalt via IASPIS hemsida. Det utvecklas av IASPIS och i samarbeten med svenska och internationella samarbetsparter. Syftet med IASPIS publika program är att knyta samman residensprogram, expertbesök och olika samarbeten och att tillgängliggöra vår verksamhet för en större publik.

  IASPIS publikationer lyfter fram, belyser och diskuterar praktik och teori kopplat till bild- och formområdet. Syftet med dessa är att dokumentera och tillgängliggöra IASPIS verksamhet. De fungerar ofta som utgångspunkt för internationella samarbeten och bidrar till Sverigebaserade  konstnärers synlighet internationellt.

  IASPIS expertbesök arrangeras för att skapa möten mellan Sverigebaserade konstnärer och internationella aktörer som exempelvis curatorer, kritiker, skribenter eller andra med koppling till bild- och formområdet. Det finns två typer av expertbesök. Det ena organiseras av IASPIS utifrån externa förslag. Det andra möjliggör för curatorer och andra att söka finansiering från IASPIS för att själva arrangera ett besök. Syftet är att bidra till att bredda och fördjupa konstnärernas nätverk och kontakter och främja internationella arbetsmöjligheter.

  IASPIS internationella samverkansprojekt riktar sig till juridiska personer, exempelvis föreningar och organisationer, som på olika sätt vill främja internationalisering inom bild- och formområdet. Samverkansprojekt kan t.ex. vara residensverksamhet och publika evenemang. Föreslagna projektidéer utvecklas i dialog med IASPIS. Samverkansprojekt är tänkta att vara ett komplement till stipendier och bidrag som ges till enskilda utövare. Samverkansprojekten syftar till att främja utveckling av nya initiativ runt om i Sverige.

  IASPIS arkiv samlar information och dokumentation av svenska och internationella konstnärer inom bild- och formområdet samt IASPIS verksamhet. IASPIS arkiv finns i fysisk form i Konstnärsnämndens lokaler i Stockholm och digitalt på IASPIS hemsida. Arkivet syftar till att samla och tillgängliggöra information om enskilda utövare och dokumentation från IASPIS verksamhet.

 • IASPIS verksamhet syftar till att främja yrkesverksamma konstnärers möjlighet att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet och verkar för att öka och fördjupa konstnärers internationella kontakter och arbetsmöjligheter.

  Uppdraget utgår de förordningar som reglerar Konstnärsnämndens uppdrag och bidragsgivning.

  Bildkonstnärsfonden är den beslutandegrupp inom Konstnärsnämnden som:

  • bereder ansökningar om residensvistelser
  • bereder förslag om internationella ateljéstipendiater
  • bereder förslag om större internationella samarbeten och nya satsningar

  Konstnärsnämndens förordningar

  Bildkonstnärsfonden

  Så arbetar beslutandegrupperna

en bläckfisk bland andra havsdjur

Foto: Malin Rosenqvist

Bidrag inom bild och form för internationella utbyten och resebidrag

Läs mer

Fotocredit: Laura Stamer Titel: Bitch on Wheels, 2023

Förändringar i IASPIS residensprogram utomlands

Läs mer
Fotografi av fyra halssmycken monterade på vägg.

Foto: ElStudio

Årets första beslutsomgång av internationella utbyten och resebidrag inom bild och form

Läs mer