Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Här kan du ansöka

Du kan även komma åt dina tidigare inskickade ansökningar, rekvirera och redovisa beviljade bidrag.

På den här sidan kan du logga in i e-tjänsten och lämna din ansökan eller redovisa ett tidigare beviljat bidrag.

Konstnärsnämnden införde en ny e-tjänst i slutet av 2023.

Observera att det gamla och nya systemet inte är kopplade, detta betyder att:

  • ärenden som har ansökts genom det gamla systemet kan du enbart hitta genom att logga in på det gamla ansökningssystemet och titta under fliken ”Mina ärenden”
  • redovisningar för ärenden beviljade 2023 eller tidigare görs genom att fylla i en PDF-blankett:
    https://www.konstnarsnamnden.se/stipendier-och-bidrag/redovisning-av-bidrag/
  • redovisningar för ärenden som ansökts och beviljats genom det nya systemet görs direkt i det nya ansökningssystemet.

Om du som användare upplever problem med något i din ansökningsprocess är du välkommen att kontakta oss på: info@konstnarsnamnden.se