Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Jobba hos oss

Bidra till att främja konstnärers möjlighet att vara verksamma och utvecklas i sitt arbete.

Foto: Jean-Baptiste Beranger

Lokalerna på Maria skolgata liggeri gamla tobaksfabriken, med högt i tak och öppna ytor.

Som medarbetare på Konstnärsnämnden arbetar du med att främja konstnärers möjlighet att vara verksamma och utvecklas i sitt arbete. Det är ett brett uppdrag som omfattar olika yrkesgrupper och kompetenser.

Att arbeta på Konstnärsnämnden

Vi är en förhållandevis liten myndighet där olika kompetenser samspelar för att bidra med helhetssyn i ofta komplexa frågor. Du bör trivas med att arbeta såväl självständigt som i team. Som statlig myndighet erbjuder vi kvalificerade arbetsuppgifter inom en rad olika verksamhetsområden:

  • Administration och stödverksamhet
  • Stipendier och bidrag
  • Internationell programverksamhet och residens
  • Utredning och analys.

En historisk och kreativ miljö
Här på Konstnärsnämnden sitter vi i trevliga och ljusa lokaler på Maria Skolgata på Södermalm i Stockholm. Våra kontorsplatser omges av en kreativ miljö med ateljéer och en dansstudio som internationella och svenska stipendiater och konstnärer förfogar över. Lokalerna ligger i kvarteret Tobaksmonopolet. Enligt Stadsmuseet i Stockholm är den gamla industrianläggningen ”av synnerligen stort kulturhistoriskt värde”. Vi har även ateljéer i Göteborg, Malmö och Umeå.

Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete
Som medarbetare har du flexibel arbetstid, vilket innebär att du som medarbetare själv delvis kan styra hur du vill fördela dina timmar. Om verksamheten tillåter kan du även komma överens om att delvis arbeta på distans.

Friskvård
Vårt arbetsmiljöarbete utgår från det förebyggande hälsoarbetet och hur vi organiserar oss för att skapa friska arbetsplatser. Konstnärsnämnden erbjuder friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme i veckan till alla medarbetare.

Att arbeta statligt

Som anställd på en statlig myndighet arbetar du i allmänhetens tjänst på uppdrag av medborgarna genom regering och riksdag. Myndighetens värdegrund är gemensam för hela staten och alla statsanställda och bygger på sex principer:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet
  • fri åsiktsbildning
  • respekt för lika värde, frihet och värdighet
  • effektivitet och service.

Ett beslut om anställning i staten baseras enbart på sakliga grunder, som förtjänst och skicklighet. (12 kap. 5 § andra stycket regeringsformen).