Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Expertbesök cirkus

Expertbesök arrangeras för att skapa möten mellan Sverigebaserade konstnärer och internationella aktörer.

Hero Bakgrundspattern

Det internationella programmet för cirkus arrangerar expertbesök för att skapa möten mellan svenska cirkusartister och internationella aktörer som exempelvis programläggare, arrangörer och curatorer. 

Expertbesök innebär att utländska experter kommer till Sverige för att se svenska föreställningar och möta svenska konstnärer. Målet är att bredda svenska konstnärers internationella nätverk och kontakter och främja arbetsmöjligheter utomlands.

Expertbesök organiserade av enskilda konstnärer/producenter/cirkuskompanier

Expertbesök genomförs på initiativ av enskilda cirkus konstnärer/producenter/cirkuskompanier. Syftet med expertbesöken är att bidra till att bredda och fördjupa konstnärernas nätverk och kontakter och främja internationella arbetsmöjligheter. Vi står för resor och hotell, medan samverkansparten står för inbjudan och genomförande av besöken.

Självorganiserade expertbesök

Det internationella programmet för cirkus ger ekonomiskt bidrag till utländska arrangörer/curatorer och andra experter inom cirkusområdet som själva vill organisera ett besök i Sverige. I dessa fall ansöker experterna om kostnadstäckning för sin vistelse, och de ansvarar själva för att organisera möten, boka föreställningar samt resor och boende under sitt besök.

Dessa bidrag riktar sig främst till arrangörer/curatorer som redan är i kontakt med den svenska cirkusscenen och som planerar projekt eller föreställningar som är tänkta att inkludera Sverigebaserade konstnärer.

 

Om du är arrangör/curator med huvudsaklig verksamhet utanför Sverige kan du ansöka om självorganiserade expertbesök.

Ansökan kan göras löpande under året. Den ska innehålla information som belyser syfte och sammanhang för besöket, förslag på program inklusive möten, existerade kontakter I Sverige samt en tidplan.

Ansökan kan göras för max 20 000 SEK. Det internationella cirkusprogrammet förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet. Längden på besöket kan variera mellan tre till sju dagar, eller längre om det inkluderar besök till flera städer i Sverige.

Formulär för ansökan om självorganiserat expertbesök:

Application form for expert visit 

Kontaktperson

Anneli Strömqvist

Programansvarig, Internationella programmen för dans och cirkus

08-506 550 70 (Opens in a New Window)