Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer indelade i kategorier.

EU:s rekommendationer för stärkta villkor för konstnärer

Läs mer

Får företagande konstnärer innovationsmedel?

Läs mer

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2024-2026

Läs mer

Konstnärsnämndens årsredovisning 2022

Läs mer

Konstnärsnämndens remissvar på En översyn av EU:s mönsterskyddsregler

Läs mer

Konstnärsnämndens remissvar över En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

Läs mer

Remissvar över betänkandet Kreativa Sverige! (SOU 2022:44)

Läs mer

Foto: Sofia Runarsdotter

Johanna Billing

Mottagare av Stora stipendiet 2022

Läs mer