Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer indelade i kategorier.

Konstnärsnämndens remissvar över betänkandet Privatkopieringsersättning i framtiden (SOU2022:20)

Läs mer

Yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register. En metodstudie utifrån yrkes- och näringskoder

Promemoria

Läs mer

Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98)

Remissvar

Läs mer

Stipendier och bidrag för konstnärligt yrkesverksamma – i förhållande till skatte- och trygghetssystem

Handbok

Läs mer

Från kris till kraft. Återstart för kulturen (SOU2021:77)

Remissvar

Läs mer

Konstnärsnämndens krisstöd till konstnärer 2021

Promemoria

Läs mer

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2023–2025

Budgetunderlag

Läs mer

Konstnärsnämndens årsredovisning 2021

Årsredovisning

Läs mer