Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer indelade i kategorier.

Konstnärsnämndens remissyttrande över betänkandet – Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)

Läs mer

Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Läs mer

Konstnärsnämndens budgetunderlag

Läs mer

Konstnärsnämndens årsredovisning 2023

Läs mer

Foto: Hans-olof Utsi

Doudjikonstnären Jon Tomas Utsi i sin ateljé

Jon Tomas Utsi

Läs mer

Konstnärsnämndens yttrande över Nya mervärdesskatter för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk (Fi 2023/02694)

Läs mer

Konstnärsnämndens remissvar på betänkandet Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30)

Läs mer

Yrkesstatus och arbetsvillkor för konstnärer och kulturellt och kreativt yrkesverksamma – Svensk översättning av OMC-rapport

Läs mer