Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer indelade i kategorier.

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2024-2026

Läs mer

Konstnärsnämndens årsredovisning 2022

Läs mer

Konstnärsnämndens remissvar på En översyn av EU:s mönsterskyddsregler

Läs mer

Konstnärsnämndens remissvar över En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

Läs mer

Remissvar över betänkandet Kreativa Sverige! (SOU 2022:44)

Läs mer

Foto: Sofia Runarsdotter

Johanna Billing

Mottagare av Stora stipendiet 2022

Läs mer

Kartläggning av musiksektorn i Albanien

Hur den albanska musiksektorn är finansierad, hur den är organiserad och vilka utbildningar som finns inom musikområdet.

Läs mer

Förstudie om villkoren för befintliga och nya kollektiva förvaltningsorganisationer i Albanien

Om villkoren för befintliga och nya förvaltningsorganisationer i Albanien

Läs mer