Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Så arbetar vi

Värdegrund och kulturpolitiska mål, om jäv och beredning av ansökningar

Regeringen ställer krav på hur myndigheterna ska genomföra sina uppdrag. En del är generella och gäller för alla myndigheter, andra är mer specifika. Här kan du läsa mer om hur vi som myndighet arbetar generellt samt i frågor som är särskilt viktiga för oss som myndighet inom kulturområdet.

Den statliga värdegrunden

Som myndighet har vi stort utrymme att tolka vårt uppdrag och att utforma vår verksamhet. Den statliga värdegrunden utgör en gemensam infrastruktur för att kunna upprätthålla en god förvaltning som är demokratisk, effektiv, rättssäker och fri från korruption. Värdegrunden bygger på sex principer som utgår från regeringsformens grundläggande krav samt andra lagar och förordningar:

  • Demokrati
  • Legalitet
  • Objektivitet
  • Fri åsiktsbildning
  • Respekt
  • Effektivitet och service

Mer om den statliga värdegrunden

På Statskontorets webbplats kan du läsa mer om hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet för att den ska stämma överens med principerna i den statliga värdegrunden.

Kulturpolitiska mål

Konstnärsnämnden är den statliga myndighet som främst ansvarar för genomförandet av den statliga konstnärspolitiken. Konstnärspolitiken är en del av kulturpolitiken, som styrs av de kulturpolitiska målen.

Så motverkar vi jäv

Alla myndigheter ska utföra sitt uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Det innebär bland annat att de som arbetar på myndigheten ska agera sakligt och opartiskt. Här kan du läsa mer om olika former av jävssituationer och hur vi arbetar för att motverka jäv.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan registrerats hos Konstnärsnämnden börjar beredningen. Här kan du läsa mer om hur beredningen fungerar och hur beslut fattas.

Beslutandegruppernas arbete

Konstnärsnämnden har beslutandegrupper inom konstområdena bild och form; musik; teater och film samt dans och cirkus. Därutöver finns Kulturbryggans vars ledamöter hanterar ansökningar från hela kulturområdet. Ledamöterna i samtliga beslutandegrupper utses på tre år av Konstnärsnämndens styrelse med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.