Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärers villkor

Kunskapsuppbyggnad, samverkan och information

Hero Bakgrundspattern

DEN HÄR LANDNINGSSIDAN SKA BORT. NIVÅN ÄR INTE AKTUELL LÄNGRE. En förutsättning för ett levande kulturliv är att konstnärer kan arbeta under rimliga förhållanden. Därför har Konstnärsnämnden i uppdrag att främja konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi arbetar med analys och kunskapsuppbyggnad och samverkar med andra myndigheter och organisationer för att öka kunskapen om förutsättningarna att vara yrkesverksam konstnär.

Kunskapsuppbyggnad

Konstnärsnämnden får årligen uppdrag av regeringen att utreda och analysera aktuella frågor om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi initierar även egna undersökningar och tar kontinuerligt fram statistik för att kunna följa utvecklingen. Vi publicerar även vägledande handböcker om skatte- och trygghetssystemen som riktar sig till konstnärer och verksamma inom fältet.

Samverkan och information

Konstnärsnämnden kunskapsbyggande uppdrag syftar till att informera regeringen, andra myndigheter och aktörer om förutsättningarna att vara yrkesverksam konstnär idag. Vi samverkar nationellt, inom sektorn och tvärsektoriellt  för att främja konstnärers villkor och rättigheter.