Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Förstudie om villkoren för befintliga och nya kollektiva förvaltningsorganisationer i Albanien

Rapporten undersöker villkoren för befintliga och nya förvaltningsorganisationer i Albanien. Den presenterar förslag till kapacitetsuppbyggande verksamheter inom området kollektiv rättighetsförvaltning. Studien bidrar även med rekommendationer till ArtNexus om hur aktiviteter och seminarier inom området kollektiv förvaltning av upphovsrätt bör bedrivas och utformas.

Patent och registreringsverket (PRV) har gjort studien tillsammans med den grekiska advokaten och professorn Irini Stamatoudi samt den svenska expertkonsulten inom kollektiv rättighetsförvaltning Mats Lindberg.

Rapporten är på engelska.