Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nationellt residens vid Studio Acusticum

För dig som är verksam inom musikområdet som musiker, komponist, musikproducent eller dirigent. Med musiker avses samtliga instrument som till exempel bas, sång, elektronik och oud.

Hero Bakgrundspattern

Vistelsestipendiet i Piteå ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa ditt konstnärskap.

Studio Acusticum i Piteå, Norrbottensmusiken och Region Norrbotten bidrar med personella, rumsliga och tekniska resurser. Erik Westbergs Vokalensemble, Norrbotten Big Band, Norrbotten kammarorkester, Orgel Acusticum, Piteå kammar- och kyrkoopera, samt Dans i Nord utgör de konstnärliga resurser som den sökande kan önska att samarbeta med.

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom musikområdet som musiker, komponist, musikproducent eller dirigent. Med musiker avses samtliga instrument som till exempel bas, sång, elektronik och oud. Med musikproducent avses skivproducent som har upphovsrättsersättning för musikaliska produktioner.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här.

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslut om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar.

  Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.
  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  Du ansöker genom att logga in på ”Mina sidor”.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Välj ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven ska inte vara äldre än tre år.

  Filformat: mp3, med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens

  Sammanlagd längd ljudfiler: minst 20 minuter

  De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:

  • artist (gruppens namn)
  • album (titel på utgivet fonogram)
  • låttitel
  • genre
  • årtal
  • din roll på ljudprovet

  Partitur: Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i PDF-filen.

  Begränsningar för partitur: max antal filer 3 st

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • Stipendiet är på 40 000 kronor och är skattefritt. Du får också fri tillgång till en möblerad bostad och en arbetslokal. Under vistelsen har du viss tillgång till Studio Acusticums resurser.

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller de formella kraven

  Ledamöterna i arbetsgruppen för musik läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för musik är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst två personer läser varje ansökan. Även en referensgrupp från Studio Acusticum är med i beredningen.

  Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för musik.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för musik

  Läs om beslutandegruppernas arbete

 • Stipendiet betalas ut till ditt privata konto som du angivit i ansökan i anslutning till vistelsen.

 • Stipendiet är inte en skattepliktig inkomst. Det räknas inte heller som en sjukpenninggrundad inkomst (SGI).

 • Ja, senast en månad efter vistelsen ska du lämna in en skriftlig redogörelse om hur vistelsen har fungerat och vad den inneburit för ditt konstnärliga arbete.

Vanliga frågor kring ansökan