Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Residens i Stockholm, IASPIS

För dig som har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

Hero Bakgrundspattern

I Stockholm finns IASPIS residensprogram med nio platser, varav fyra är för Sverigebaserade konstnärer och fem för utländska konstnärer inom bild- och formområdet. Sverigebaserade konstnärer kan årligen ansöka om en residensvistelse.

Beskrivning av residenset

Under sex månader kan du få möjlighet att arbeta i en egen studio, möta kollegor från Sverige och hela världen samt ta del av hela IASPIS verksamhet. Syftet med IASPIS residens är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa sin konstnärliga verksamhet och utveckla sitt internationella nätverk.

IASPIS residensprogram erbjuder plats och tid för konstnärlig fördjupning, internationella gränsöverskridande möten och kunskapsutbyte.

Du får möjlighet att tillsammans med de andra stipendiaterna ta del av IASPIS verksamhet och olika aktiviteter under residensperioden. Vi arrangerar samtal, möten, studiebesök, ateljébesök av gästande internationella curatorer och andra, samt publika evenemang i olika former. Två gånger om året arrangeras t.ex. till exempel IASPIS Open Studios som är ett publikt program för att presentera våra stipendiater. Syftet med dessa aktiviteter är främst att främja dina möjligheter till internationell utblick och utbyte.

 • Ateljéerna på Maria Skolgata på Södermalm i Stockholm varierar i storlek, de flesta slags konstnärliga praktiker fungerar i ateljéerna. Det finns inga verkstäder i lokalerna, men IASPIS har flera samarbeten med kollektivverkstäder och dylikt.
  Du ansvarar själv för att ordna boende under residensvistelsen.

 • 6 månader

  Preliminära perioder:

  November 2024 – april 2025

  Maj 2025 – oktober 2025

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer.

 • Stipendiebeloppet är 25 000/ månad. Stipendiet ska täcka kostnader för uppehälle, boende och omkostnader för arbetet. För boende utanför Stockholm län erbjuds ett boendetillägg på 5 000 kr/månad.

 • Tidigare stipendiater

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom bild och form.

  Du har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 200 000 euro under innevarande och de två föregående åren

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om residens är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  Du söker genom att logga in på Mina sidor. För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Arbetar du i en duo/grupp skall en av er göra ansökan och i texten ange ytterligare konstnärer som ansökan gäller. Den sökande bifogar egna arbetsprover eller för duon/gruppen gemensamma arbetsprover. Observera att om ansökan blir beviljad får man dela på stipendiesumman.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Ansökningsprover är obligatoriska

  Välj aktuella arbetsprover som är representativa för ditt konstnärskap, helst från de två senaste åren. Tänk på att det kan vara bra att välja både närbilder på dina verk och bilder som visar hur verken presenteras i ett sammanhang.

  När du laddat upp dina filer i ansökan får du möjlighet att för varje fil ange titel, årtal, teknik, storlek och beskrivning.
  Antal filer: 5-10
  Filformat och storlek: jpg (2 MB), mp3 (20 MB), mp4 och mov (50 MB)

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller alla formella krav.  Ledamöterna i Bildkonstnärsfondens Internationella grupp läser sedan din ansökan. Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet.  Beslutet fattas därefter av Bildkonstnärsfonden.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i Bildkonstnärsfonden under organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Stipendiet behöver inte redovisas ekonomiskt, men stipendiaten skall fylla i en utvärderingsenkät efter genomfört residens.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild och form”. Använd IASPIS logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp

Vanliga frågor kring ansökan