Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arbets- och långtidsstipendium

För dig med en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

Hero Bakgrundspattern

Ett arbets- och långtidsstipendium ger dig möjlighet att bedriva och fördjupa din konstnärliga verksamhet. Det finns som ett-, två-, fem- och tioårigt stipendium.

 • Du måste vara yrkesverksam bild- eller formkonstnär.

  Du har en konstnärlig praktik inom exempelvis bildkonst, fotografi, formgivning, konsthantverk, design, illustration, textilkonst eller arkitektur.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här.

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslutet om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar. Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslutet fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Har du nyligen haft ett arbetsstipendium kan du inte beviljas ett nytt direkt inpå.

  Du kan inte söka under hösten 2024 för ett arbetsstipendium 2025 om du:

  • fått utbetalt ett ettårigt arbetsstipendium 2024
  • fått ett tvåårigt arbetsstipendium utbetalt under åren 2022 – 2023
  • fått ett tvåårigt arbetsstipendium utbetalt under åren 2023 – 2024
  • fått långtidsstipendium med den sista utbetalningen 2023 och/eller 2024
  • fått två perioder med femårigt arbetsstipendium med den sista utbetalningen 2023 och/eller 2024

  Samma regler gäller dig som beviljats arbetsstipendium genom Författarfonden.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse. 

 • Ansökan om arbets- och långtidsstipendium är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  För att kunna skicka in en ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Välj aktuella arbetsprover som är representativa för ditt konstnärskap, helst från de två senaste åren. Tänk på att det kan vara bra att välja både närbilder på dina verk och bilder som visar hur verken presenteras i ett sammanhang.

  När du laddat upp dina filer i ansökan får du möjlighet att för varje fil ange titel, årtal, teknik, storlek och beskrivning.

  Antal filer: 5-10
  Filformat och storlek per fil: jpg (2 MB), mp3 (20 MB), mp4 och mov (50 MB)

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansök på papper 

  Konstnärsnämnden avgör längden på stipendiet 

  Du kan inte själv välja vilken typ av arbets- eller långtidsstipendium du söker. Det är Konstnärsnämnden som avgör vilken längd på stipendiet som beviljas.

  • Ettåriga arbetsstipendier tilldelas som regel den som aldrig tidigare beviljats ett arbetsstipendium.
  • Tvååriga arbetsstipendier kan tilldelas den som tidigare haft ett eller flera ettåriga arbetsstipendier.
  • Femåriga arbetsstipendier och tioåriga långtidsstipendier tilldelas betydande konstnärskap som varit verksamma under en längre tid.
  • Ettårigt arbetsstipendium är på 120 000 kronor och är skattefritt.
  • Tvåårigt arbetsstipendium är på 120 000 kronor/år och är skattefritt.
  • Femårigt arbetsstipendium är på tre prisbasbelopp per år (för närvarande innebär det 171 900 kronor per år) och är skattepliktigt.
  • Långtidsstipendium är på tre prisbasbelopp per år (för närvarande innebär det 171 900 kronor per år) och är skattepliktigt.
 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller alla formella krav.

  Ledamöterna i Bildkonstnärsfonden läser sedan din ansökan. Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst två personer läser varje ansökan. Beslutet fattas gemensamt av Bildkonstnärsfonden.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i Bildkonstnärsfonden under Organisation

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Detta innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

  I urvalet strävar vi efter en spridning av stipendierna till konstnärer i olika delar av landet och till olika konstnärliga uttryck.

 • Stipendiet betalas ut till ditt privata konto som du angivit i ansökan senast 6 veckor efter det att du har fått beslutet. Har du beviljats ett flerårigt arbets- eller långtidsstipendium kommer resterande utbetalningar att ske en gång per år.

  Observera: För långtidsstipendier gäller att du måste skriva under ett formulär där du intygar att du fortsatt uppfyller villkoren för stipendiet innan du får din utbetalning.

 • Ett- och tvååriga arbetsstipendier är inte skattepliktiga.

  Femåriga arbetsstipendier och tioåriga långtidsstipendier är skattepliktiga. Därför dras 30 procent för preliminär skatt från det beviljade beloppet. Konstnärsnämnden betalar även ålderspensionsavgift.

  Arbets- och långtidsstipendier är inte en sjukpenninggrundad inkomst (SGI).

  Läs mer om skatteregler för stipendier på Konstnärsguiden

 • Arbets- och långtidsstipendier behöver inte redovisas.

Vanliga frågor kring ansökan