Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämndens stipendier – skatt och trygghetssystem

Vad behöver jag tänka på när jag får stipendium?

© Helena Shutrick

Stipendier och bidrag kan vara en betydelsefull inkomstkälla för yrkesverksamma konstnärer. Det är inte alltid självklart hur de ska behandlas i förhållande till våra skatte- och trygghetssystem. Här får du information om vad som gäller när du får stipendier eller bidrag.

Stipendier kan vara skattepliktiga eller skattefria

Stipendier delas in i två typer:

  • Skattefria stipendier, ofta så kallade punktstipendier. Stipendiegivaren drar inte preliminär skatt och betalar inte arbetsgivaravgifter. Stipendiemottagaren tar inte upp stipendiet i sin inkomstdeklaration.
  • Skattepliktiga stipendier, ofta så kallade långtidsstipendier. Hit hör de långtidsstipendier som Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond delar ut.

Villkor för att stipendier ska vara skattefria

Stipendier kan både vara skattefria och skattepliktiga. Här följer tre villkor som ska vara uppfyllda för att ett stipendium ska vara skattefritt:

  • Stipendiet får inte vara en ersättning för något arbete eller annan prestation åt stipendiegivaren (dvs. ingen motprestation).
  • Stipendiet får inte utbetalas periodiskt, utan det ska vara ett så kallat punktstipendium (stipendier för utbildning får dock betalas ut periodiskt).
  • Stipendiet får inte vara av pensionskaraktär.

Konstnärsnämndens ett och två-åriga arbetsstipendium är skattefria. Däremot är fleråriga stipendier (långtidsstipendier) skattepliktiga som Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond delar ut.

Andra bidragsgivare

Konstnärsnämnden är en av flera bidragsgivare inom kulturområdet där du som konstnär kan söka stipendier eller projektbidrag.  På vår webbplats finns en lista på andra finansiärer, här kan du se listan med andra finansiärer.

Skatt, deklaration och trygghetssystem

Konstnärligt yrkesverksamma har ofta olika typer av inkomster. Eftersom många sociala förmåner är konstruerade utifrån en tillsvidareanställning kan det bli snårigt. Här får du översiktlig information om vad som gäller för skatt, deklaration, arbetslöshetsförsäkring, pension, bostadsbidrag och bostadstillägg med mera.

Deklarera Konstnärsnämndens projektbidrag

Vill du läsa mer om Konstnärsnämndens projektbidrag i relation till deklarationen så har vi samlat all den informationen på en egen sida.