Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Pandemins konsekvenser och krisstödens effekter

Vid flera tillfällen under pandemin genomförde Konstnärsnämnden uppföljningar av restriktionernas konsekvenser för konstnärerna. Vi fick även i uppdrag att följa upp utfallet av de krisstipendier som myndigheten fördelade under pandemin.

Precis som för många andra grupper så bidrog restriktionerna till ökad arbetslöshet samtidigt som omsättningen i konstnärernas företag minskade. I rapporten konstateras att generella stödinsatser inte tagit tillräcklig hänsyn till konstnärernas förutsättningar. Det ökade utbudet av kultur på nätet under pandemin gagnade inte heller konstnärerna ekonomiskt.

I rapporterna lämnar Konstnärsnämnden förslag på fortsatta åtgärder för att stärka konstnärers villkor. Utöver de uppdrag som vi redan arbetar med föreslår vi tillfälliga lättnader, som att förändrade a-kasseregler för egenföretagare bör permanentas.

Konstnärsnämndens krisstöd till konstnärer 2021

Återrapportering av regeringsuppdrag 2022-03-01

Coronapandemins konsekvenser för konstnärers villkor

Återrapportering av regeringsuppdrag 2021-06-30

Konstnärsnämndens krisstipendier till konstnärer 2020

En uppföljning av utformning, målgrupper och utfall. Återrapportering av regeringsuppdrag 2021-03-01

Konstnärers ekonomiska villkor under pandemin 2020

Uppföljning och kunskapsunderlag för fortsatt utveckling av stödåtgärder