Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Pandemins konsekvenser och krisstödens effekter

Vid flera tillfällen under pandemin genomförde Konstnärsnämnden uppföljningar av restriktionernas konsekvenser för konstnärerna. Vi fick även i uppdrag att följa upp utfallet av de krisstipendier som myndigheten fördelade under pandemin.

Precis som för många andra grupper så bidrog restriktionerna till ökad arbetslöshet samtidigt som omsättningen i konstnärernas företag minskade. I rapporten konstateras att generella stödinsatser inte tagit tillräcklig hänsyn till konstnärernas förutsättningar. Det ökade utbudet av kultur på nätet under pandemin gagnade inte heller konstnärerna ekonomiskt.

I rapporterna lämnar Konstnärsnämnden förslag på fortsatta åtgärder för att stärka konstnärers villkor. Utöver de uppdrag som vi redan arbetar med föreslår vi tillfälliga lättnader, som att förändrade a-kasseregler för egenföretagare bör permanentas.

Konstnärsnämndens krisstöd till konstnärer 2021

Återrapportering av regeringsuppdrag 2022-03-01

Coronapandemins konsekvenser för konstnärers villkor

Återrapportering av regeringsuppdrag 2021-06-30

Konstnärsnämndens krisstipendier till konstnärer 2020

En uppföljning av utformning, målgrupper och utfall. Återrapportering av regeringsuppdrag 2021-03-01

Konstnärers ekonomiska villkor under pandemin 2020

Uppföljning och kunskapsunderlag för fortsatt utveckling av stödåtgärder