Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kapacitetsbyggande

ArtNexus bidrar till förbättrade förutsättningar för konstnärer att utöva och leva av sin konst genom att möjliggöra utbildningar inom konstområdet och stötta utvecklingen av statliga regelverk som bättre iakttar konstnärer och kulturutövares behov.

Aktiviteter

Hösten 2022

Den 23–24 november genomförde ArtNexus en kapacitetsutvecklande workshop inom upphovsrättsfrågor hos programmets samarbetspartner Destil Creative Hub i Tirana. Workshopen riktar sig mot yrkesverksamma konstnärer och utövare inom film och skrivande. Det två dagar långa programmet innefattar en rad föreläsningar av internationella experter om bland annat EU-direktiv, distribution och organisering.  Sveriges ambassadör Elsa Håstad deltog under dagarna.

12-18 september 2022  ägde delar av svenska kulturveckan i Albanien rum hos ArtNexus samarbetspartner Destil Creative Hub. ArtNexus befann sig på plats och besökte partners och deltog under veckans aktiviteter. Svenska ambassaden i Tirana förde samman albanska och svenska konstnärer, organisationer och statliga aktörer i syfte att utbyta erfarenheter, visa konstnärliga verk och diskutera kreativa lösningar på kulturens utmaningar. För årets kulturvecka var siktet inställt på att främja möjligheterna för ungdomar och barn att forma sitt konstnärskap samt ge Albaniens yngre ett större utrymme att ge uttryck för sin konstnärliga frihet i det offentliga rummet.

Samtal och möten
Under veckan hade ArtNexus många intressanta möten, bland annat med den svenska ambassadören i Albanien, Elsa Håstad, den albanska kulturminister Elva Margariti och ArtNexus nationella konsulter och partners i Albanien. Syftet med samtalen var att diskutera frågor relaterade till ArtNexus kommande verksamhet i landet. ArtNexus besökte också staden Shkodër och mötte där ytterligare samarbetspartners, så som det albanska FN-förbundet och kulturcentret Art House.

Våren  2022

  • Kapacitetsutvecklande insats inom offentlig konst.
  • Veckolång workshop i samarbete med Patent- och Registreringsverket med fokus på copyright-frågor.

ArtNexus första dialogsamtal i Tirana

I januari 2022 arrangerade ArtNexus ett dialogsamtal mellan konst- och kulturutövare, konststudenter, statliga aktörer, representanter från civilsamhället och den privata sektorn i Tirana, Albanien. Sveriges ambassadör Elsa Håstad och Albaniens Kulturminister Elva Margariti invigde och deltog i samtalen.