Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ansvar, förebyggande arbete och definitioner

Information och länkar om hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Om du är anställd är det din arbetsgivare som har ansvar för att förebygga risken för hot, våld och trakasserier så långt det är möjligt. De flesta konstnärer är egenföretagare eller arbetar med enskilda uppdrag med olika arbetsgivare. Hos enskilda uppdragsgivare i tillfälliga konstellationer kan det finnas oklarheter kring arbetsmiljöansvaret, men även hos etablerade företag och organisationer. Läs om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Definitioner: våld, trakasserier och näthat

Är förtal ett hatbrott? Vad räknas som brott enligt lagen? Vad är skillnaden mellan trakasserier och hot? Här reder vi ut begreppen.

Hatbrott – hets mot folkgrupp och olaga diskriminering

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av:

  • hudfärg
  • nationellt eller etniskt ursprung
  • trosbekännelse
  • sexuell läggning
  • könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Observera: Du måste inte passa in på någon av dessa beskrivningar för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker med att gärningspersonen tror att du har någon av egenskaperna.

Näthat sker oftast via e-post och sociala medier

Näthat innebär olika typer av meddelanden som ger uttryck för hat, riktat mot mottagaren. Det sker oftast via e-post och sociala medier.

Begreppet näthat i sig är inget brott och även om innehållet upplevs som mycket obehagligt, måste det falla under brottsbalken för att vara olagligt. Brotten handlar ofta om olaga hot, ofredande, hets mot folkgrupp och förtal (förtal faller normalt inte under allmänt åtal, vilket innebär att målsägaren själv måste väcka åtal).

Anmäl till polisen: Hot och trakasserier på nätet drabbar inte bara unga utan är ett brett samhällsproblem. Det är viktigt att du polisanmäler även om du är osäker på om det som hänt är ett brott. Och gör det snabbt – då är det lättare för polisen att utreda.

Näthatshjälpen: Näthatshjälpen är skapad och drivs av jämlikhetsstiftelsen Make Equal med hjälp av projektstöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Verktyget är till för dig som utsätts eller ser andra utsättas för näthat. Det är också till för civilsamhällets organisationer så att de kan få stöd och hjälp i hur man kan arbeta förebyggande mot näthat.

Trakasserier syftar till att kränka

Vad är skillnaden mellan trakasserier och hot?

  • Trakasserier syftar till att kränka.
  • Hot syftar till att skrämma.

Trakasserier: Trakasserier innebär att du vid upprepade tillfällen till exempel blir förföljd av någon, får oönskade besök, telefonsamtal eller meddelanden. Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering.

Olaga förföljelse, stalkning: Om du blir utsatt för stalkning innebär det att du blir utsatt för upprepade brottsliga handlingar. Det kan handla om att du blir trakasserad eller förföljd vid upprepade tillfällen av någon som hotar dig, gör ovälkomna besök, ringer upprepade gånger eller skickar brev eller e-post med kränkande innehåll. Anmäl förföljelsen till polisen snarast och undvik kontakter med gärningspersonen.

Ett allvarligt hot kallas olaga hot

För att ett hot ska vara ett brott, ett så kallat olaga hot, ska det vara allvarligt menat. Polisen beskriver olaga hot så här:

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. Gör en polisanmälan om du blivit utsatt för hot som upplevs som allvarligt.

Våld – någon skadar en annan

Med våld menas att en person skadar en annan fysiskt eller psykiskt. I den juridiska definitionen ingår en rad olika brott, från misshandel till mord.

Våld som hatbrott: När våld är ett uttryck för hat på grund av någons nationella eller etniska tillhörighet, religiösa uppfattning eller sexuella läggning är det ett hatbrott.

Har du blivit utsatt för misshandel är det viktigt att du anmäler det. Misshandel kan ske på många olika sätt i olika sammanhang.