Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Regeringsuppdrag om konstnärlig frihet

Konstnärsnämnden ska redovisa till regeringen vilka åtgärder myndigheten vidtar för att säkra den konstnärliga friheten inom ramen för bidragsgivningen.

Uppdraget har sin grund i de kulturpolitiska målen och principen om armlängds avstånd. Frågan har på senare år fått ny aktualitet i kulturdebatten. Myndigheten för kulturanalys fick därför i uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningen med särskilt fokus på just bidragsgivning. I juni 2021 lämnade de rapporten ”Så fri är konsten” till regeringen. Därefter fick flera myndigheter, däribland Konstnärsnämnden, i uppdrag att vidta åtgärder.

Perspektiv på konstnärlig frihet

Perspektiv på är Konstnärsnämndens seminarieserie för bred dialog med regionerna. Tema för de årliga seminarierna tas fram utifrån samråd med regionerna om deras behov av kunskapsförstärkning. Seminarierna syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte om hur arbetet med att stärka konstnärers villkor kan utvecklas. Temat för 2022 års seminarium är den konstnärliga friheten – med särskilt fokus på armlängds avstånd mellan politiken och det konstnärliga innehållet.

Filmer på YouTube från seminariet om konstnärlig frihet

I vår kanal på YouTube har vi samlat en spellista med alla filmer från seminariet om konstnärlig frihet.

Så arbetar vi med de kulturpolitiska målen

Här kan du läsa mer om de kulturpolitiska målen och vad de innebär i relation till Konstnärsnämndens uppdrag.

Beslutandegruppernas arbete

För att säkerställa armlängds avstånd från politiken vid beslut om fördelning av stipendier och bidrag använder vi oss av externa beslutandegrupper. Här kan du läsa mer om hur grupperna arbetar.

Så fri är konsten

Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärligas friheten. En rapport från Myndigheten för kulturanalys