Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Skatt, deklaration och trygghetssystem

© Helena Shutrick

Illustration av ekorrar och pengar

Konstnärligt yrkesverksamma har ofta olika typer av inkomster. Det kan vara inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av hobbyverksamhet. Eftersom många sociala förmåner är konstruerade utifrån en tillsvidareanställning kan det bli snårigt.

Här får du översiktlig information om vad som gäller för skatt, deklaration, arbetslöshetsförsäkring, pension, bostadsbidrag och bostadstillägg med mera.

Läs mer i Konstnärsguidens handböcker på olika teman. Vi länkar till handböckerna i de gråa rutorna till höger. Du kan även beställa ett tryckt exemplar.

Deklarera din inkomst och betala skatt

Inkomster beskattas i tre olika inkomstslag, tjänst, kapital och näringsverksamhet. Den här bedömningen görs eftersom det är skillnad i beskattningen av de olika inkomstslagen.

Enskild näringsverksamhet (enskild firma)

Överskottet i näringsverksamheten beskattas som inkomst av näringsverksamhet med inkomstskatt och egenavgifter eller särskild löneskatt, beroende på om du driver aktiv eller passiv näringsverksamhet.

Aktiebolag

Som arbetande ägare i bolaget är du anställd i ditt aktiebolag och kan ta ut lön. När du tar ut lön från ditt aktiebolag räknas det som en anställning både vad gäller skatter och ersättningar från Försäkringskassan, såsom sjuk- och föräldrapenning.

Läs mer om andra organisationsformer och beskattning i handboken Företagsplanering för yrkesverksamma konstnärer. 

Vissa stipendier är skattepliktiga

Fleråriga stipendier (långtidsstipendier) som Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond delar ut beskattas som inkomst av tjänst. Det gäller främst periodiska stipendier som utbetalas under en längre tid än två år i följd.

Så kallade punktstipendier som Konstnärsnämndens ett och två-åriga arbetsstipendium är däremot skattefria. Stipendiegivaren drar inte preliminär skatt och betalar inte arbetsgivaravgifter. Du som tar emot skattefritt stipendium ska inte ta upp stipendiet i din inkomstdeklaration.

Är du osäker på vad du behöver tänka på vad gäller skatteplikt när du fått stipendium från Konstnärsnämnden så kan läsa mer om det på denna sida – Konstnärsnämndens stipendier, skatt och trygghetssystem.

Inkomst av tjänst

Lön och andra förmåner som utbetalas av en arbetsgivare eller uppdragsgivare är inkomst av tjänst. Det spelar ingen roll om arbetet är tillfälligt eller varaktigt.

Dessa inkomster beskattas också som inkomst av tjänst:

  • ersättningar från till exempel Försäkringskassan och pension
  • sjukpenning som bygger på inkomst av näringsverksamhet.

Kombinerad inkomst

Många konstnärer har inkomst av tjänst och näringsverksamhet parallellt. Det brukar benämnas som att man är en kombinatör.

Exempel: Du kan vara anställd som bildlärare och får lön för det jobbet. Samtidigt har du ett uppdrag som frilansande konstnär för att utföra en offentlig miljögestaltning.

Exempel: Du kan vara skådespelare som varvar anställningar med projekt som bedrivs i egen näringsverksamhet.

Inkomst av kapital

Ränta, aktieutdelning eller hyra vid uthyrning är exempel på inkomst av kapital. Du som har inkomst av tjänst och till exempel får in hyra för utrustning som du har lånat ut kan bli beskattad i inkomstslaget kapital.

Observera: Om du däremot bedriver näringsverksamhet och har investerat pengar i utrustning som du hyr ut tas hyran upp som en intäkt i näringsverksamheten.

Hobbyverksamhet – tillfälliga inkomster

Hobbyverksamheten är inte din huvudsakliga sysselsättning. Om du bara räknar med att få några enstaka uppdrag ses det inte som näringsverksamhet, även om uppdragen är självständigt utförda och du gör dem i vinstsyfte. Sådana tillfälliga inkomster kan betraktas som hobbyinkomster.

Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet som inkomst av tjänst, och du betalar själv dina sociala avgifter i form av egenavgifter. Har du underskott deklarerar du inte detta alls.

Inkomstdeklaration och moms

En gång om året ska du deklarera dina inkomster och utgifter till Skatteverket. Du som har momspliktig verksamhet ska ta ut moms av dina kunder eller uppdragsgivare.

Sjuk- och föräldraförsäkringen

För konstnärer som ofta har ojämna inkomster blir bestämmelserna för den sociala tryggheten snåriga. Här hittar du information om sjukpenning, föräldrapenning.

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen kan ge dig ett ekonomiskt stöd under en begränsad tid medan du söker jobb och uppdrag. Det är viktigt att känna till för konstnärer som ofta har korta anställningar och enskild firma.

Pension

Du som har eget företag, eller kombinerar företag med anställning, behöver fundera lite extra på din kommande pension och ofta komplettera med ett eget sparande i någon form.