Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sjuk- och föräldraförsäkringen

Många sociala förmåner är i grunden konstruerade utifrån att personen har en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare. För konstnärer, som ofta är frilansare med ojämna och blandade inkomster, blir bestämmelserna för sjuk- och föräldraförsäkringen mer komplicerad.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan. Det ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel ska få sjukpenning eller föräldrapenning. Det är bara inkomster från arbete som beräknas pågå under minst sex månader eller är årligen återkommande som kan räknas med i SGI. Nivån beror alltså på din inkomst av lön eller arbetsinkomsten från din enskilda firma. För att få sjuk- eller föräldrapenning måste du vara hindrad från att jobba och förlora inkomst på grund av det.

Du som är anställd

Om du är anställd baseras ersättningen på dina framtida beräknade inkomster utifrån de månadsuppgifter arbetsgivaren lämnar in. Det gäller även om du driver ett eget aktiebolag eller en förening tillsammans med andra och tar ut lön. Som anställd fastställs din SGI av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst, det vill säga din totala lön före skatt.

Du som har egen firma

Om du har en enskild firma baseras ersättningen på de uppgifter som du själv lämnar in via inkomstdeklarationen till Skatteverket. Det är viktigt att du har skattepliktiga inkomster för att kunna få sjuk- och föräldrapenning och framtida pension.

Den skatterättsliga nettointäkten är summan av företagets resultat efter avdrag för avgifter, kostnader och avsättningar – men före skatt. Vid bedömningen kan Försäkringskassan även ta hänsyn till tidigare års taxerade skatterättsliga nettointäkter.

Karensdagar är dagar i början av en sjukskrivning då man inte får ersättning. Som egen företagare kan du välja hur många karensdagar du vill ha. Gör du inte något aktivt val har du automatiskt 7 karensdagar.

Observera:  Du ska i regel sjukanmäla dig från dag 1.

Du med eget aktiebolag

Om du har ett aktiebolag är det ditt aktiebolag som betalar ut en sjuklön under de första 14 sjukdagarna. Sjuklönen är 80 procent av lönen. Här gäller karensavdrag som för andra anställda.

Du som är kombinatör

Om du driver ett företag samtidigt som du har en annan anställning är du så kallad kombinatör. När Försäkringskassan räknar ut din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) tittar de både på din lön från anställning och ditt företags resultat efter avdrag och före skatt. För att få sjukpenning måste du fylla i en ansökan om sjukpenning som du skickar in till Försäkringskassan.

Reglerna innebär dock att man antingen måste ha inkomst från anställning sex månader i följd eller årligen återkommande för att få räkna in inkomsten som grund för SGI. Detta kan vara svårt för konstnärer som ofta har korta och oregelbundna uppdrag och anställningar.

Föräldrapenning

Föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring med ett grundskydd. Genom den kan föräldrar få ekonomisk ersättning för att vara hemma med sina barn. Reglerna för föräldrapenning beror av hur många föräldrar som ska dela på dagarna och på om det är en flerbarnsfödsel eller inte.

Det finns ett grundskydd i föräldraförsäkringen. Om du inte har en inkomst eller har tjänat mindre än 117 590 kronor på ett år får du 250 kr per dag på sjukpenningnivå. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen kan ge dig ett ekonomiskt stöd under en begränsad tid medan du söker jobb och uppdrag. Det är viktigt att känna till för konstnärer som ofta har korta anställningar och enskild firma.

Bostadsbidrag och bostadstillägg

Du som är under 29 år eller har barn som bor hos dig kan ha rätt till bostadsbidrag. Hur stort bidrag du kan få beror bland annat på dina inkomster och kostnader. Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension.

Pension

Du som har eget företag, eller kombinerar företag med anställning, behöver fundera lite extra på din kommande pension och ofta komplettera med ett eget sparande i någon form.

Skatt, deklaration och trygghetssystem

Konstnärligt yrkesverksamma har ofta olika typer av inkomster. Det kan vara inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av hobbyverksamhet. Läs om hur du deklarerar din inkomst och betalar skatt.