Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arbeta internationellt

Om skatt, deklaration och trygghetssystemen när du ska arbeta utanför Sverige.

© Helena Shutrick

illustration med olika motiv

Många konstnärligt yrkesverksamma arbetar utomlands, återkommande eller vid enstaka tillfällen. En del bor utomlands under en period. I samband med det uppstår frågor om skatt, deklaration och trygghetssystemen. Här får du veta vad du behöver tänka igenom innan du tar jobb utomlands.  

Vilka regler gäller i landet du ska arbeta i?

Som svensk medborgare behöver du inget arbetstillstånd om du tar ett jobb inom EU, i ett EES-land eller i Schweiz. Det är de nationella reglerna i det land du flyttar till som avgör om du också ska anses vara bosatt där. Även om det finns samordningsbestämmelser inom EU så varierar de nationella regelverken. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just dig i det land du kommer att arbeta eller bo i.

Du kan behöva intyg och blanketter

För att få reda på vilka eventuella intyg och blanketter du kan behöva inför utlandsvistelsen ska du ta kontakt med Försäkringskassan och Skatteverket innan du flyttar eller börjar arbeta utomlands. Det kan också vara bra att ta kontakt med ditt fackförbund eller din yrkesorganisation. Kontakta också motsvarande myndigheter i landet där du ska arbeta. Be gärna din nya arbetsgivare eller uppdragsgivare att hjälpa till.

Arbetets längd – tidsregler du behöver förhålla dig till

Det är viktigt att ta reda på om ditt arbete betraktas som tillfälligt eller som permanent, eftersom det finns olika tidsregler att förhålla sig till. Detta behöver du reflektera över om du till exempel förlänger din utlandsvistelse.

Skatteregler: När det gäller skatteregler finns en 6-månadersregel och en 1-årsregel att ta hänsyn till.

Försäkringskassan: För att du som egenföretagare eller utsänd arbetstagare ska fortsätta vara försäkrad hos Försäkringskassan i Sverige krävs bland annat att arbetet utomlands är tillfälligt, inte längre än 24 månader.

Gränsarbetare: Enligt EU-rätten räknas du som gränsarbetare om du arbetar i ett EU-land men bor i ett annat och återvänder dit varje dag eller minst en gång i veckan.

Se över din socialförsäkring inom EU

0m du arbetar i ett annat EU-land omfattas du normalt av det landets socialförsäkring. Man utgår från var arbetet utförs, inte var arbetsgivaren finns.

Det finns dock situationer då du kan vara försäkrad i Sverige även om du arbetar i andra EU länder. Det gäller till exempel om du är utsänd eller om du återkommande arbetar i flera länder. Då är det viktig att du tar kontakt med Försäkringskassan som utfärdar ett ”Intyg om tillämplig lagstiftning” (A1). Intyget visar att du inte ska betala sociala avgifter i det tillfälliga arbetslandet. För att få vårdförmåner i det tillfälliga arbetslandet behöver du det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet, som ger dig rätt till nödvändig vård inom EU.

Se över bank och försäkringar

Tänk på detta innan du börjar arbeta utomlands:

  • Skaffa e-legitimation och internetbank om du redan inte har det.
  • Kolla med ditt försäkringsbolag så du inte tappar kompletterande försäkringsskydd eller står utan försäkring för din egendom eller ditt företag.
  • Se över dina privata försäkringar. Du kanske behöver fler eller kompletterande försäkringar för det land du ska arbeta i.

Deklarera och betala skatt när du arbetar utomlands

Tidslängden på arbetet utomlands påverkar hur du ska deklarera dina inkomster.

Tjänsteinkomster i utlandet

Huvudregel: När du arbetar eller bor utomlands ska du ta upp dina utländska inkomster i din svenska inkomstdeklaration och betala skatt för dem här i Sverige.

Undantag: En inkomst kan vara undantagen från beskattningen i Sverige antingen på grund av våra egna interna regler eller skatteavtal med andra länder. Då spelar det ingen roll om lönen utbetalats i Sverige eller i utlandet.

Observera: Även om du inte ska betala skatt på inkomsten i Sverige ska du ändå uppge i din inkomstdeklaration att du har haft inkomsten.

Näringsinkomster i utlandet

Enskild firma: Om du är bosatt i Sverige och har enskild firma ska du redovisa resultatet av hela din näringsverksamhet och betala skatt i Sverige, även för den del av verksamheten som utförs i något annat land. Bedriver du näringsverksamhet från ett fast driftsställe i ett annat land kan du bli skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i det landet.

Aktiebolag: Om du har aktiebolag så är det ditt bolag som sänder ut dig som anställd till annat land. Huvudregeln är att ditt företag som arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter fullt ut i Sverige. Du som utsänd arbetstagare med svensk arbetsgivare betalar skatt i Sverige i egenskap av anställd i ditt bolag.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk så har du rätt till sjukvård på samma villkor som övriga medborgare i det land du arbetar i. Detsamma gäller motsvarigheten till sjukpenning eller sjukersättning. Från den dag du börjar jobba i annat EU eller EES-land och Schweiz har du inte längre rätt till sjuklön och sjukpenning i Sverige. Men ersättningar vid sjukdom skiljer sig åt mellan länderna. Ta reda på vad som gäller i just det land du kommer att arbeta i.

    Trygghetssystemen när du arbetar utomlands

    Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse till Försäkringskassan innan du reser. Här hittar du information om samordningsregler, vad som gäller för dig som är anställd och för dig som är utsänd av din arbetsgivare eller egenföretagare.