Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bostadsbidrag och bostadstillägg

Ta reda på om du har rätt till bidrag eller tillägg.

Du som är under 29 år eller har barn som bor hos dig kan ha rätt till bostadsbidrag. Hur stort bidrag du kan få beror bland annat på dina inkomster och kostnader. Du kan få bostadsbidrag även om du äger din bostad eller hyr i andra hand. Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. 

Inkomsterna som ligger till grund för om du får bostadsbidrag – och i så fall hur mycket – beräknas annorlunda än din SGI. Fler inkomster räknas med i den bidragsgrundande inkomsten. Stipendier räknas som inkomst, oavsett om de är skattefria eller skattepliktiga. Skattepliktiga stipendier ingår med hela sitt belopp i den bidragsgrundande inkomsten.

Observera: Vid beräkning av bostadsbidrag räknas stipendier som inkomst inom vissa gränser, oavsett om de är skattefria eller skattepliktiga.

Kan du få bostadsbidrag?

Hur stor ersättningen blir för ditt bostadsbidrag eller bostadstillägg beror på

  • hur många personer som bor i ditt hushåll
  • din bostadskostnad och bostadsyta
  • din inkomst och förmögenhet.

Ta hjälp av Kassakollen

På Försäkringskassans webbplats finns Kassakollen som hjälper dig att ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag – och hur stor din ersättning blir i så fall. Skriv in uppgifter om din inkomst, ditt boende och antal barn som bor hos dig.

Bostadstillägg – gör en preliminär beräkning

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Hela din ekonomi tas med i beräkningen, därför bör du ta reda på hur möjligheten ser ut för dig innan du ansöker. Flera faktorer kan påverka tillägget. För att testa hur det ser ut just för dig kan du göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats.

Observera: För att ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten måste du ha fyllt 65 år och ta ut hel allmän pension inklusive premiepension. Har du sjuk- eller aktivitetsersättning kan du istället ha rätt till bostadstillägg från Försäkringskassan.