Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Faktureringsföretag 

Ett faktureringsföretag är en mellanhand mellan dig och uppdragsgivaren.

En hybrid mellan att vara egenföretagare och att vara anställd är att anlita ett faktureringsföretag. Det kallas ibland egenanställningsföretag och är en mellanhand mellan dig och uppdragsgivaren.

Så här går det till:

  1. Du som konstnär skaffar kunden och uppdraget.
  2. Faktureringsföretaget tecknar ett affärsavtal med kunden eller uppdragsgivaren och ett anställningsavtal med dig.
  3. Du får en allmän visstidsanställning under uppdraget och en lön.
  4. Faktureringsföretaget tar en viss procent av arvodet och har vanligtvis arbetsgivaransvaret under den tid uppdraget pågår.

Passar inte mer omfattande verksamhet

Den här lösningen fungerar inte så bra om din konstnärliga verksamhet är mer omfattande. Då är det bättre att fakturera genom ett eget företag. För att sköta administrationen kan du ta hjälp av en redovisningsbyrå. Ett annat alternativ är att be uppdragsgivaren betala ut ersättningen som lön.

Ta reda på om du kan få a-kassa

För att vara kvalificerad till ersättning från a-kassan ska du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll. Därför är det viktigt att du kontaktar din a-kassa innan du väljer faktureringsföretag för att ta reda på hur det fungerar för dig, Det finns en risk att du inte kan få a-kassa eftersom du i många fall ses som en självständig uppdragstagare trots den formella anställningen. Då likställs du med företagare.