Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Aktiebolag

För att starta ett aktiebolag behöver du en kapitalinsats. Aktieägarna har inte ett personligt ansvar för företagets skulder.

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag behöver du en kapitalinsats.

Ett aktiebolag kan ägas av en eller flera delägare. Aktiebolaget är en egen så kallad juridisk person och betalar inkomstskatt på eventuell vinst i bolaget samt arbetsgivaravgifter på utbetalad lön. Dessutom betalar delägaren inkomstskatt på erhållen lön. Mindre aktiebolag har ingen revisionsplikt. Räkenskaperna behöver alltså inte granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor.

Du måste ha ett aktiekapital

Ett aktiebolag ska vara registrerat hos Bolagsverket. När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.

Observera: En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital.

Ditt personliga ansvar är begränsat

Det finns en klar skiljelinje mellan dig som ägare av företaget och själva företaget. Ditt personliga ansvar som ägare av bolaget är begränsat och det enda du i princip kan förlora är det satsade aktiekapitalet.  Som aktieägare finns det möjlighet att få utdelning på dina aktier.

Du måste göra en årsredovisning

Det krävs mer administration i ett aktiebolag än i enskild firma. Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning varje år och skicka in den till Bolagsverket.

Lön, skatt och trygghetssystem liknar en anställning

Som arbetande ägare i bolaget är du anställd i ditt aktiebolag och kan ta ut lön. När du tar ut lön från ditt aktiebolag räknas det som en anställning både vad gäller skatter och ersättningar från Försäkringskassan, som sjuk- och föräldrapenning.

Med ett aktiebolag uppstår det sällan skattemässiga överraskningar eftersom bolaget drar preliminär skatt när du tar ut lön och betalar in den till Skatteverket. Det betyder att trygghetssystemet har enkla och tydliga regler att följa när det gäller rättigheter till ersättningar och stöd om du bir sjuk, blir förälder eller går i pension. Du har också rätt till friskvård genom ditt aktiebolag.