Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ekonomisk och ideell förening 

För att driva en verksamhet tillsammans så kan en förening passa bra som verksamhetsform.

Är ni är fler som ska driva en gemensam konstnärlig verksamhet så kan ni starta en ekonomisk eller ideell förening. Exempel är en ateljéförening, musikstudio, teaterförening och bokförlag. Både en ekonomisk och en ideell förening räknas som juridisk person och skattesubjekt. Styrelsen och medlemmarna har normalt inget personligt ansvar för föreningens förpliktelser.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening bildas av minst tre personer som blir medlemmar i föreningen. Medlemmarna kan vara fysiska eller juridiska personer. Det ekonomiska ansvaret är begränsat till insatt kapital, som kan vara från 1 krona och uppåt.

En ekonomisk förening är en egen juridisk person med eget organisationsnummer och ska:

  • vara registrerad hos Bolagsverket för att anses vara bildad
  • ha revisor, men det måste inte vara en kvalificerad revisor, det vill säga auktoriserad eller godkänd
  • upprätta en årsredovisning varje år.

Observera: Mindre ekonomiska föreningar behöver inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket, men ska kunna visa upp den om någon frågar. Årsredovisningar är alltid offentliga handlingar.

Ta ut lön och få utdelning på vinsten

Som arbetande medlem i föreningen betraktas du som anställd och kan ta ut lön. Som medlem finns det även möjlighet att få utdelning på föreningens vinst i form av återbäring eller efterlikvid. Om du har enskild firma eller aktiebolag så kan du också fakturera föreningen för ditt arbete. Tänk på att din sjuk- och föräldrapenning då beräknas utifrån den verksamhet du själv driver.

Ideell förening

När en grupp av minst tre personer startar en ideell förening för att driva en gemensam konstnärlig verksamhet kan medlemmarna antingen vara anställda av föreningen eller så kan var och en fakturera den ideella föreningen genom sina egna företag.

Lön, moms och trygghetssystem

Om medlemmarna eller andra personer som arbetar åt föreningen anställs kan de få lön för sitt arbete. Då ska den ideella föreningen registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Ideella föreningar som är allmännyttiga behöver i regel inte registrera sig för eller betala moms. Undantaget är om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet, då kan den vara tvungen att redovisa moms för den delen av verksamheten som avser ekonomisk verksamhet.