Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus i Albanien

Under 2021 lanserades ArtNexus i Albanien. Under tre år kommer programmet att arbeta med albanska konst- och kulturutövare, statliga aktörer, civilsamhällets representanter och den privata sektorn för att främja dialog om konstnärlig frihet och utveckling.

ArtNexus bidrar till förbättrade förutsättningar för konstnärer att utöva och leva av sin konst genom att möjliggöra utbildningar inom konstområdet och stötta utvecklingen av statliga regelverk som bättre iakttar konst- och kulturutövares behov.

ArtNexus första dialogsamtal i Tirana

I januari 2022 arrangerade ArtNexus ett dialogsamtal mellan konst- och kulturutövare, konststudenter, statliga aktörer, representanter från civilsamhället och den privata sektorn i Tirana, Albanien. Sveriges ambassadör Elsa Håstad och Albaniens Kulturminister Elva Margariti invigde och deltog i samtalen.

 

ArtNexus första dialogsamtal i Tirana

Läs mer om dialogsamtalet på Sveriges ambassad – Sweden Abroad – på engelska.

Aktiviteter

Våren  2022

  • Kapacitetsutvecklande insats inom offentlig konst.
  • Veckolång workshop i samarbete med Patent- och Registreringsverket med fokus på copyright-frågor.

Hösten 2022

12-18 september 2022  ägde delar av svenska kulturveckan i Albanien rum hos ArtNexus samarbetspartner Destil Creative Hub. ArtNexus befann sig på plats och besökte partners och deltog under veckans aktiviteter.

Svenska ambassaden i Tirana förde samman albanska och svenska konstnärer, organisationer och statliga aktörer i syfte att utbyta erfarenheter, visa konstnärliga verk och diskutera kreativa lösningar på kulturens utmaningar. För årets kulturvecka var siktet inställt på att främja möjligheterna för ungdomar och barn att forma sitt konstnärskap samt ge Albaniens yngre ett större utrymme att ge uttryck för sin konstnärliga frihet i det offentliga rummet.

Samtal och möten
Under veckan hade ArtNexus många intressanta möten, bland annat med den svenska ambassadören i Albanien, Elsa Håstad, den albanska kulturminister Elva Margariti och ArtNexus nationella konsulter och partners i Albanien. Syftet med samtalen var att diskutera frågor relaterade till ArtNexus kommande verksamhet i landet. ArtNexus besökte också staden Shkodër och mötte där ytterligare samarbetspartners, så som det albanska FN-förbundet och kulturcentret Art House.

 

Sidas arbete i Albanien

Sidas reformsamarbete syftar till att landet ska närma sig ett EU-medlemskap – genom att utveckla marknadsekonomin, stärka demokratin och minska miljöpåverkan.

Läs om Albanien

Information från Sveriges ambassad i Tirana, Albanien. Sveriges ambassadör i Albanien är Elsa Håstad.